En ny depression? Mer som en omdefinition

Som ett resultat av pandemin fruktar många ekonomer för en global lågkonjunktur. Men kanske kan detta vara en möjlighet att förändra hur vi ser på ekonomi och pengar.

Gatorna gapar tomma i världens storstäder
Gatorna gapar tomma i världens storstäder

Det faktum att spridningen av covid-19-viruset kommer att ha en enorm inverkan på världen som vi känner till den, är nästintill obestridlig. Det är människor som går bort varje dag och det kommer dagliga rapporter om hur viruset redan river isär de ekonomiska systemen som vi har blivit så vana vid och förlitar oss på i vår vardag.

Men kan det finnas en uppsida till det? Kan viruset, som kostar oss liven på människorna runtomkring oss, avslöja det faktum att det ekonomiska systemet vi har idag kanske inte har varit så nödvändigt som vi har trott undere de senaste decennierna.

Kanske kan virusets framfart bana väg för ett förändrat ekonomiskt tankesätt som värderar ett hållbart liv och en hållbar framtid, för både människor och för planeten, över ekonomisk tillväxt.

Åtminstone så tror Simon Mair, som i en artikel för The Conversation skriver om möjliga konsekvenser av pandemin. Han säger att: "Att hantera både covid-19 och klimatförändringar är mycket lättare om du minskar icke-nödvändig ekonomisk aktivitet."

Vilket är ungefär vad vi gör just nu när vi tillämpar social distansering i våra liv. Mindre människor i rörelse leder till mindre konsumtion. Detta kan enligt vissa leda till en eventuell lågkonjunktur värre än den som vi såg i USA 2008.

Men kanske finns det uppsida med pandemin. En liten tröst. Social distansering och begränsningen av människors rörelse har även inneburit minskade utsläpp över hela världen. Den tillfälliga nedstängningen av industrier, transportnät och företag har bidragit till det.

"Jämfört med denna tid förra året har föroreningsnivåerna i New York minskat med nästan 50% på grund av åtgärder för att hindra spridningen av viruset", skriver Marta Henriques för BBC Future.

En förväntad reaktion från regeringar i en sån här situation skulle vara att trycka in pengar i företag och spendera tillräckligt med pengar så att produktionen behåller sina vanliga nivåer. Men det är inte det vi vill i nuläget. Vi vill inte att folk ska gå tillbaka till jobbet för tidigt, på grund av virusets potentiella andra våg. Istället bör målet vara att bromsa produktionen för att säkerställa mindre kontakt mellan människor, skriver Simon Mair.

För att hantera framtida pandemier är det önskvärt med ett ekonomiskt system som kan hantera en minskning av i produktion utan att påverka livskvaliteten för medborgarna.

I grund och botten är pengar vad vi tjänar för att kunna köpa de saker vi behöver för att leva (mat, bostäder etc.). Därför, som i fallet med covid-19 och social distansering, hur kan vi minska människors beroende av lön och pengar samtidigt som man tillåter dem att upprätthålla sin livskvalitet?

Just nu ser vi över hela världen regeringar som jobbar för att ta över företag och nationalisera sjukhus där deras mål inte endast är ekonomisk vinst. Kanske kan det bli det system vi använder oss av även i framtiden.

Covid-19-pandemin bereder möjligtvis väg för en framtid där människors ekonomiska tankesätt kretsar mer kring att hålla uppe livskvaliteten utan att tvingas arbeta lika många timmar. Pandemin skulle kunna leda till att stater och stora organisationer tar mer av ett gemensamt ansvar. Att man tillsammans tillhandahåller bostäder, mat och energi till alla människor, oavsett vilken inkomst du har. En framtid där anställda inte längre är beroende av arbetsgivare för att leva ett grundläggande mänskligt liv och en framtid där vården för planeten som vi alla samsas på, är av större betydelse än att tjäna pengar.

Ämnen i artikeln
Andra läser just nu
Mer från: Corona
Mer från Läget