Yrket som vill verka utan att synas

Nästan varje dag uttalar sig advokater och åklagare om varför deras klient ska frias eller varför någon bör fällas. Men en roll uttalar sig sällan utåt. Läget har träffat personen som verkar utan att synas, domaren.

Det är domaren som bestämmer hur utfallet ska bli i domstolen. Oftast är man domstolens ordförande som tillsammans med nämndemännen kommer fram till om en person till exempel ska dömas eller frias för ett brott och i så fall vad påföljden blir. Mirja Höglund är domare vid Stockholms tingsrätt. Vi träffar henne en tisdag i maj i ett lugnt rådhus och när hon får frågan om vad hon gör som domare har hon fått instruktioner om vad hon inte får säga.

—Jag blev tillsagd av en kollega på lunchen att inte säga ”den ena dagen är inte den andra lik” men det är väldigt sant. Som domare i tingsrätten dömer man i väldigt många slags mål. Som tvistemål och brottsmål.

Hur blir man domare? Mirja har varit domare och rådman i Stockholms Tingsrätt sedan sju år tillbaka men vägen dit har varit lång. Efter en juristutbildning på Stockholms universitet har hon även varit lektor i processrätt vid samma universitet.

—När jag satt ting under utbildningen tyckte jag det var så roligt att jag sökte domarbanan vid Svea hovrätt. Jag var ett år på hovrätten som notarie och sen fiskal i tingsrätten.

Svea Hovrätt i Stockholm
Svea Hovrätt i Stockholm

Efter två år gick Mirja tillbaka till hovrätten som icke ordinarie domare. Där var hon ett år. Sammanlagt blev det fyra år men för Mirja fem då hon var lektor i ett år. Sedan väntade en tid för förkovring inom juridiken då Mirja bland annat arbetade utomlands.

—Det klassiska är att man breddar sig. Först blev jag utredningssekreterare på distans då jag flyttade med min familj till Bryssel. När jag blev klar med utredningen sökte jag och blev rättsråd i Bryssel. Vi var där från 2007 till 2010. Jag arbetade som diplomat vilket var jätteroligt.

Efter hemkomsten till Sverige började hon jobba på Justitiedepartementet. Men sedan sju år har hon varit här på tingsrätten i rådhuset i Stockholm. Enligt henne själv har det varit en ovanligt bred men klassisk väg till domaryrket.

Rådhuset i Stockholm
Rådhuset i Stockholm

Arbetet för en domare är väldigt varierande. Hur kan en vanlig dag på jobbet se ut?

—På vår avdelning börjar vi förhandlingarna klockan 09:15 och då brukar jag vara här ett kort tag innan för att se om det har hänt något i målen. En dag med ting kan innebära allt från ett par mål till uppåt femton, sexton mål. Sen är det oftast en kort lunchpaus då rättegångarna tenderar att dra över. Den officiella sluttiden är 16:30 så att tingsrätten ska kunna stänga och reception ska kunna gå hem.

Upp till 16 mål under en dag. Frågan är om Mirja har ångrat ett domslut?

—Det har jag säkert. Men när det gäller brottsmål och jag känner mig väldigt osäker så friar jag. För grundprincipen är hellre fria än fälla och är jag osäker så har bevisningen uppenbarligen inte räckt till.

En rättegång som fått mycket utrymme i media under den senaste tiden är den mellan skådespelarna Johnny Depp och Amber Heard som tidigare var ett par. Rättegången som pågått i veckor har livesänts i sociala medier. En stor skillnad mot Sverige där man inte ens får fotografera i rättssalen. Mirja ser inte att det skulle vara en bra idé om vi valde samma väg i Sverige.

—Nu får du min privata uppfattning. Jag tror att det är farligt att göra rättegångar till ett allmänt spektakel. Jag tror att det resulterar i att man vill göra spektakulära uttalanden i rättssalen som inte gagnar någon. I Sverige har vi öppna förhandlingar. Alla är välkomna om vi inte har stängda dörrar. Jag tror att det är viktigt att värna processens integritet.

Slutligen får Mirja frågan om hon rekommenderar domaryrket.

—Ja! Jag har inte ångrat mig en sekund. Det är fortfarande roligt och spännande och varje vecka lär jag mig nya saker. Om man vill ha variation i arbetet är det rätt väg att gå.

Ämnen i artikeln
Mer från: Krim
Mer från Läget