Vid kris - Sverige får beredskapsmyndigheter

Regeringen presenterar idag en historisk reform. För att stärka Sveriges beredskap vid kris och krig ska sextio statliga myndigheter bli beredskapsmyndigheter. Förändringen kommer ske den första oktober i år, skriver Finans- och Justitiedepartementet i ett pressmeddelande.

Foto: Lars Pehrson/SvD/TT

Mot bakgrund av rådande säkerhetspolitiska läge i Europa har regeringen sett ökat behov av att förbättra och bygga upp det svenska försvaret. Tidigare i år har regeringen gjort en storsatsning på 4,7 miljarder kronor för att förstärka det civila försvaret, den största satsningen i modern tid. Beredskapsmyndigheterna ska ha goda förutsättningar att motstå hot och risker, förebygga sårbarheter, hantera krissituationer och ha möjlighet att genomföra sina uppgifter även om säkerhetsläget i Sverige förvärras.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Totalförsvaret ska hjälpa övriga myndigheter och säkerställa den gemensamma planeringen av totalförsvaret.

– Vi gör nu en historisk satsning för att stärka Sveriges civila försvar och krisberedskap. De utpekade myndigheterna ska vidta en rad åtgärder för att stärka Sveriges motståndskraft i såväl fredstida krissituationer som för höjd beredskap och krig, säger justitieministern Morgan Johansson i regeringens pressmeddelande.

Det kommer även inrättas olika beredskapssektorer, där varje sektor har en ansvarig myndighet. Sektorerna är följande:

- Ekonomisk säkerhet

- Elektroniska kommunikationer och post

- Energiförsörjning

- Finansiella tjänster

- Försörjning av grunddata

- Hälsa, vård och omsorg

- Livsmedelsförsörjning och dricksvatten

- Ordning och säkerhet

- Räddningstjänst och skydd av civilbefolkningen

- Transporter

Sveriges tjugoen länsstyrelser kommer också delas in i sex olika civilområden, där länsstyrelserna i Norrbotten, Örebro, Stockholm, Östergötland, Västra Götaland och Skåne län kommer bli de civilområdesansvariga.

Ämnen i artikeln
Andra läser just nu
Mer från: Nyheter
Mer från Läget