Våld mot barn och ungdomar ökar under coronakrisen

Våld mot barn ökar under pandemin. Samtidigt förblir antalet orosanmälningar oförändrade hos socialtjänsten.

– Vi har inte märkt av en ökning än, men man kan tänka sig att det kommer förändras framöver, säger Jan Rönnberg från socialtjänsten.

Barn och ungdomar i riskzon
Barn och ungdomar i riskzon

Stödlinjen för barn och unga, BRIS, rapporterar ett ökat samtalstrycket på 30 till 40 procent under coronakrisen, samtidigt har socialtjänsten inte märkt av någon förändring i flödet av anmälningar.

Enheten på socialtjänsten som tar emot anmälningar och gör insatser för barn och unga kallas familjeenheten. Senast igår konstaterades att enheten än så länge inte upplevt några förändringar i flödet av anmälningar eller ansökan om stöd, enligt Jan Rönnberg, avdelningschef på socialtjänsten i Östermalm. Men det är inte otänkbart att anmälningar kommer öka om krisen fortgår.

– Våld i nära relationer kan komma att öka när folk är mer hemma. Vi tror också att en del gymnasieungdomar som ska ha hemmastudier kommer välja bort det, och att oro och droganvändande då kan öka, säger Jan Rönnberg.

Redan utsatta påverkas mest

Han tillägger också att många som redan inte mår bra kommer påverkas ännu mer av isoleringen, och att de kan få in fler anmälningar av den sorten. Detta är någonting som Magnus Jägerskog, generalsekreterare för BRIS, redan nu kan se tecken på. Det berättar han i en intervju med Sverigesradio.

– Barn som redan har ångest eller ett självskadligt beteende blir extra utsatta när det stödet som i normalfall finns i deras närhet, som elevhälsan om du går i gymnasiet, stänger ner. Avsaknaden av rutiner påverkar de barnen väldigt mycket, säger Magnus Jägerskog.

Det är också den mest utsatta gruppen som verkar får det värre när alla tvingas vara hemma. Jägerskog berättar att de tydligt kan se hur situationen eskalerar hos barn som redan har svårigheter i familjen, till exempel som konflikter, missbruk, psykiskt och fysiskt våld. Det handlar bland annat om hur barn uttrycker sig.

– Barnen beskriver till exempel i normalfall “pappa brukar slå mamma”, men nu när alla är hemma hela tiden- så sker det också hela tiden, fortsätter Magnus Jägerskog.

Förlängda öppettider

BRIS har på grund av den höga belastningen förlängt sina öppettider. Jan Rönnberg meddelar att extra resurser kan komma att bli aktuellt även för familjeenheten på socialtjänsten om det skulle behövas.

Men trots att de ännu inte märkt av någon högre belastning, är det svårare att hantera det vanliga trycket nu på grund av att färre personal är på plats. Vilket gör att de tvingas välja att prioritera de allvarligaste orosanmälningarna.

– Vår högsta prioritet vid orosanmälningar är omhändertaganden av barn, det finns inget som är viktigare, säger Jan Rönnberg.

Våld mot barn och ungdomar
Våld mot barn och ungdomar
Ämnen i artikeln
Andra läser just nu
Mer från: Nyheter
Mer från Läget