Ung med framtidsoro? Hjälp finns att få!

Informationsbrist, betygshets och för lite vuxenstöd. Nästan hälften av Sveriges ungdomar känner oro när de tänker på framtiden. Trots det är få medvetna om den hjälp som finns att få, bland annat hos Jobbtorg Unga Globen.

Bara några meter från Globens tunnelbanestation ligger Jobbtorg Unga Globens lokaler. De vita väggarna med gröna detaljer och uppmuntrande budskap skapar en trygg atmosfär. Hit är alla i Stockholms kommun mellan 16 och 29 år välkomna för att prata framtid, oavsett bakgrund och problem.

- Vi hjälper unga att komma ut i sysselsättning, säger 34-åriga Josefin Axell när vi satt oss ned i ett av de ljusa grupprummen. Det kan handla om studier eller praktik, att få eller lyckas behålla ett jobb. Man kan beskriva det som en slags gratis samhällsservice.

Aida Gordon och Josefin Axell i “gröna rummet” på Jobbtorg Unga Globen.
Aida Gordon och Josefin Axell i “gröna rummet” på Jobbtorg Unga Globen.

Några minuter in i samtalet gör Aida Gordon, 50, oss sällskap. Hon och Josefin är båda ungdomskonsulenter på Unga Globen - ett av fyra jobbtorg som inriktar sig på unga och unga vuxna i Stockholm. Siffror från 2017 visar att fyra av tio ungdomar oroar sig för framtiden. (Rapport “Unga röster 2017” av Ungdomar.se)

Vilken oro upplever ni är vanligast bland unga som ni möter?

- Vi träffar olika målgrupper, men en målgrupp är personer som varit hemma länge utan arbete eller studier. Hos dem är ofta oron att inte hitta något man klarar av. Det kan kännas svårt att gå från noll till hundra, men då hjälper vi till att ta första stegen, säger Josefin.

En annan grupp vi möter är de som vill att allt ska gå väldigt fort, säger Aida.

- På arbetsmarknaden finns andra typer av krav än de i skolan. Plötsligt möter man en vuxenvärld som man måste förhålla sig till. Många unga tror att de ska fixa de sociala koderna, men blir chockade när de väl hamnar på arbetsplatsen. Då kan tanken på att behöva stanna på samma ställe flera år vara ångestladdad.

Kökets klottervägg med information, nätverk och uppmuntrande ord.
Kökets klottervägg med information, nätverk och uppmuntrande ord.

Goda sociala kompetenser är något som värderas högt bland dagens arbetsgivare, det är Aida och Josefin överens om. Samtidigt känner två av tre ungdomar att de inte får tillräckligt mycket information om arbetsmarknaden i skolan. Då föds en problematik.

Lyckligtvis är mycket av det som ungdomar uppger att de saknar, såsom kontakt med bransch och arbetsmarknad, möjligheter som finns att få. Många känner inte till oss, säger Aida, men när de väl kommer hit inser de att det finns mycket att få hjälp med.

- Vi har bland annat rekryteringsträffar. Då kommer företag hit och ungdomar får ta med sina CV:n. På så sätt får man en möjlighet att möta arbetsgivare på plats.

- Våra coacher tar också med de som vill ut på studiebesök. De informerar, peppar, pratar om vad som fungerar och inte, säger Josefin.

Ett av flera arbetsrelaterade informationshäften i Unga Globens bokhyllor.
Ett av flera arbetsrelaterade informationshäften i Unga Globens bokhyllor.

Som ungdomskonsulenter ingår det i Josefin och Aidas jobb att vara uppsökare. De innebär att nå ut till de unga som saknar känd sysselsättning - ett uppdrag som inte alltid är så lätt, men viktigt för att kännedomen kring jobbtorg ska bli större. Metoderna är flera, berättar Aida.

- Vi försöker synas lite här och var för att nå ut. Vi har bland annat samarbeten med psykiatrin och bemannar mottagningen på S:t Eriksplan i Stockholm. Det är för att visa vår närvaro och kunna möta upp de unga som finns där. Det fungerar faktiskt.

Ett annat exempel på hur vi gör för att hitta unga är genom Stockholmsidrotten, säger Josefin.

- Det handlar om att sprida ordet. Vi måste skapa förtroende och närhet för att folk ska vilja komma hit. Folk behöver veta att man får lov att misslyckas och komma tillbaka. Vi finns kvar, och man kan alltid ha oss som bollplank, både jobbrelaterat och privat.

Jobbtorg Unga Globen. Foto: Jennifer Nilsson

Idag finns många unga som sitter hemma, och vid oroskänslor för framtiden är det ofta flera aspekter som spelar in. Men att söka hjälp innebär ofta en vinst för individen, både psykologiskt, fysiskt och socialt.

- Mår man dåligt, varit hemma länge och hamnat i en isolering, är det bästa man kan göra att komma ur den, säger Josefin. Vi har erfarenhet av personer som inte gjort något på flera år, som kommit ut på sysselsättning och det har blivit fantastiskt. Men de hade inte kunnat göra det själva.

Om ni får säga något till ungdomar med framtidsoro, vad vill ni säga då?

- Att det finns bra stöd att få, säger Josefin. Man behöver inte känna press att ha massa problem för att komma hit. Det finns ingen väg som alla går här. Vi jobbar utifrån individen, och gör en plan för varje person.

- Vi möter alla där de är, säger Aida.

Andra läser just nu
Mer från: Nyheter
Mer från Läget