Trots att allt fler elever trivs i skolan kvarstår problem kring våld och arbetsro

Foto: TT

I Skolverkets attitydundersökning visar det sig att majoriteten av elever trivs i skolan. Trots detta, synliggör undersökningen även att problem kring arbetsro och våld kvarstår.

I en undersökning gjord av Skolverket visar det sig att nio av tio elever trivs i skolan. Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson menar att situationen är mer nyanserad än vad den framställs som i debatten.

"I debatten målas det ibland upp en bild av ett allmänt kaos i skolan men det finns inget stöd för det i den här rapporten. Bilden är inte svart eller vit", kommenterar Peter Fredriksson i ett pressmeddelande.

Resultaten av undersökningen visar på en positiv utveckling även bland lärare. År 2012 upplevde mer än hälften av lärarna att de led av stress, idag har siffran sjunkit till fyra av tio.

Trots de positiva resultaten kvarstår ännu en del problem. Bland eleverna uppger fyra av tio att de inte har arbetsro på lektionerna och var fjärde lärare anger att de har utsatts för hot och våld, men det är en siffra som inte har ökat sedan 2015.

Andra läser just nu
Mer från: Nyheter
Mer från Läget