Tidig depression kan förstöra yrkeslivet

Enligt en ny utvärdering från Socialstyrelsen riskerar unga som tidigt i livet drabbas av depression eller ångest att få långvariga problem och hamna utanför arbetslivet.

Foto: TT

Mer än var tredje kvinna och nästan var fjärde man insjuknar någon gång i livet i en depression. I Socialstyrelsens nya utvärdering framkommer att den psykiska ohälsan fortsätter att öka, framförallt bland barn och ungdomar.

Myndighetens utvärdering pekar också på att den psykiska ohälsan riskerar att bli långvarig för den drabbade och därmed riskera utanförskap i arbetslivet. Av dem som drabbades tidigt i livet stod nästan var fjärde utanför arbetsmarknaden tio år efter diagnostiseringen. Drygt hälften av alla de ungdomar som fick diagnosen depression och ångestsyndrom år 2008 åt fortfarande medicin tio år senare, och trettio procent av ungdomarna behövde fortfarande vård. Därför är det så viktigt att samhället satsar på förebyggande arbete och tidig hjälp, menar Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell. Myndigheten uppmanar också till en utbyggnad av första linjens vård. Detta innebär en psykiatrisk hälsovård som bedrivs utanför sjukhus för unga med lätt till medelsvår psykisk ohälsa.

Andra läser just nu
Mer från: Nyheter
Mer från Läget