Sveriges utsläpp minskar 2022

Utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin har minskat under 2022 jämfört med 2021, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).

Enligt SCB ser man en minskning av utsläpp i nästintill alla branscher.
Enligt SCB ser man en minskning av utsläpp i nästintill alla branscher.

Tre procent bättre än 2021

I jämförelse med 2021 har växthusutsläppen från den svenska ekonomin minskat med tre procent under 2022, enligt preliminär statistik från SCB. Minskningen på tre procent motsvarar 1,5 miljoner ton.

Nedgången av utsläppen syns inom flera delar av ekonomin. Men de främsta orsakerna ska ha varit utsläppsminskningar från hushållens personbilstransporter, tillverkningsindustrin och energibranschen. Enligt SCB ser man minskningen i nästintill alla branscher. Ett undantag har dock varit transportindustrin, där man fortfarande sett en viss uppgång.

Corona har påverkat

Coronapandemin påverkade utsläppsnivåerna under 2020 och 2021. Under 2021 ökade utsläppen jämfört med året innan, men under 2022 såg man igen en utsläppsminskning. Om man jämför växthusgasutsläppen 2022 med året innan pandemin, 2019, är utsläppen nio procent lägre.

Ämnen i artikeln
Mer från: Klimat
Mer från Läget