Svenska snittblommor - en hållbar fredagsbukett?

Idag bedrivs en stor del av snittblomsproduktionen i låglöneländer - för att sedan förmedlas till svenska florister via Nederländerna.

Detta vill genbanken Nordgen ändra på, som nu har startat ett ettårigt projekt för att ta fram nordiska snittblommor.

– Vi vill tänka miljö, att inte ha de långa transporterna, säger växtexperten Ulrika Carlson-Nilson till TT.

Förr fanns många producenter av snittblommor i Sverige. Efter andra världskriget industrialiserades dock blomodlingen, och den svenska snittblomsodlingen avtog. Idag är därför majoriteten av alla snittblommor som säljs i Sverige odlade utomlands, och sedan influgna för att inte vissna under transporten.

– Det är ju lite sjukt att vi forslar blommor över långa sträckor, säger Ulrika Carlson-Nilson till TT.

”Historisk tradition”

I skånska Alnarp har man nu börjat odla olika typer av blommor, med förhoppningen att kunna ta fram svenska snittblommor som kan säljas regionalt. Detta är en del av den nordiska gemensamma genbanken Nordgens nya projekt, som just nu testar att odla 20 olika typer av blommor, på fyra olika platser i Norden.

– Vi har ett inhemskt nordiskt material vi skulle kunna utnyttja, och vi har en historisk tradition av att vi kan göra det här, säger Ulrika Carlson-Nilson till TT.

För att ta fram snittblommor anpassade till det svenska klimatet har man valt att fokusera på frilandsodling. Då odlar man i matjord direkt på marken, så att växternas rötter växer neråt under markytan.

Ett välkommet projekt

Idag odlas det faktiskt snittblommor i Sverige, om än småskaligt och lokalt. Eva Eliasson, ordförande för Snittblomsodlare i Sverige, säger att Nordgrens projekt är välkommet.

– Vi tycker det är jätteintressant. Överhuvudtaget välkomnar vi att man studerar och utforskar snittblomsodling i Sverige på friland, säger hon till TT.

Hon hoppas att projektet ska kunna bidra till att öka tillgängligheten till svenska snittblommor.

– Vi hoppas att de ska bli tillgängliga för alla, säger hon till TT.

Kan svenska snittblommor bli ett miljövänligt alternativ till dagens importerade?
Kan svenska snittblommor bli ett miljövänligt alternativ till dagens importerade?
Ämnen i artikeln
Andra läser just nu
Mer från Läget