Svenska Akademien förlorar historisk rättsstrid mot Nordiska motståndsrörelsen

Svenska Akademien förlorade rättslig strid mot nazistiska Nordiska motståndsrörelsen, säger patent- och marknadsdomstolen i pressmeddelande. Akademien lämnas utan bifall.

Svenska Akademien förlorade historisk rättsstrid mot Nordiska motståndsrörelsen.
Svenska Akademien förlorade historisk rättsstrid mot Nordiska motståndsrörelsen.

Första gången klassikerskyddet brukas

Klassikerskyddet prövades för första gången i domstol när Svenska Akademien stämde den nazistiska hemsidan Nordfront, som publicerat svenska nationalromantiska dikter i nazistiska sammanhang.

På hemsidan användes utdrag ur dikter av välkända författare som Viktor Rydberg, Verner von Heidenstam och Esaias Tegnér.

Enligt pressmeddelandet menade Akademien att användningen skulle förbjudas med stöd av klassikerskyddet, som skyddar betydelsefulla verk ytterligare, även efter den upphovsrättsliga skyddstidens utgång.

Den slutgiltiga domen

Avgörande för målet var att dikterna måste ha förändrats för att kunna hävda brott mot klassikerskyddet.

Domstolen menade att klassikerskyddet inte är menat att användas när oförändrade verk brukas i sammanhang som framstår som stötande.

Ämnen i artikeln
Mer från: Nyheter
Mer från Läget