Stora skillnader inom missbruksvården

Det är stora skillnader mellan de olika delarna i Sverige när det gäller tvångsvård av missbrukare. Det menar Socialstyrelsen i en ny rapport.

- Det kan finnas flera orsaker, säger Barbro Engdahl till Socialstyrelsens hemsida.

Maria ungdoms akutmottagning på Södermalm i Stockholm är en av mottagningarna som hjälper människor som har problem med drogmissbruk.
Maria ungdoms akutmottagning på Södermalm i Stockholm är en av mottagningarna som hjälper människor som har problem med drogmissbruk.

Mängden människor som tvångsvårdas för missbruk minskade 2017, men den nya rapporten från Socialstyrelsen visar att det är stora skillnader för hur många som tvångsvårdas i olika delar av landet. Till exempel var det fyra gånger vanligare att missbrukare tvångsvårdas i Gävleborg än i Stockholm under förra året. Även Västmanland och Jämtland ligger högt över snittet i Sverige och enligt Barbro Engdahl som är utredare på Socialstyrelsen finns det flera förklaringar till det.

- Situationen kan se olika ut beroende på vart i landet det gäller, men det kan också spela roll hur vården organiseras och de lokala rutinerna ser ut, säger Engdahl till Socialstyrelsens hemsida.

Det är även skillnader mellan kvinnor och män. Antalet kvinnor som tvångsvårdas ökade med 10 procent, från 113 till 125 personer, jämfört med när mätningen gjordes 2016. Under samma period minskade antalet män med 10 procent, från 271 till 247 patienter.

Det ska dock nämnas att majoriteten, ungefär 77 procent av de insatser som görs sker i frivillig form.

Ämnen i artikeln
Andra läser just nu
Mer från: Nyheter
Mer från Läget