Stora besparingar i Vellinge kommun förra året

SCB:s preliminära siffror för 2020 visar stora besparingar i Vellinge kommun. Enligt siffrorna har kostnaderna för fritidsgårdar, kulturskola och bibliotek halverats och flera andra verksamheter också bantat i kostnader.

Enligt SCB:s preliminära siffror gjorde Vellinge kommun miljonbesparingar förra året.
Enligt SCB:s preliminära siffror gjorde Vellinge kommun miljonbesparingar förra året.

Kommunens ordförande i kultur- och fritidsutskottet, Gustav Schyllert (M), berättar att kommunen gjort en del besparingar under 2020 men är inte säker på att siffrorna stämmer.

— Jag har inte den bilden. Det är preliminära siffror och jag kan inte riktigt förhålla mig till de siffrorna för 2020. Vi har inte fattat några beslut som skulle innebära detta.

Har du i så fall de korrekta siffrorna?

— Nej. Jag har inga andra siffror utan vi rapporterar in ett underlag till SCB, men de har väl lite bearbetningstid.

Menar du då att ni lagt ungefär liknande pengar på de här verksamheterna 2020 som 2019?

— Ja, ungefär. Men vi gjorde en effektivisering i kommunen 2020 och det omfattade lite mindre än två procent.

Varför gjorde ni en effektivisering?

— Det var främst två saker. Dels var det en kostnadsutveckling som översteg intäktsutvecklingen och konjunkturen. Sen kan man säga att demografin också innebar ett kostnadstryck, vi blev fler barn, unga och äldre.

Det är inte bara fritid och kultur man sparat in på utan kostnadseffektiviseringar har gjorts i hela kommunen under året, enligt Gustav Schyllert.

— Effektiviseringen berör alla kommunens verksamheter inte specifikt fritidsgårdar och bibliotek. Naturligtvis berörs de eftersom de ingick i kommunen men det var inget riktat mot just dem.

Enligt Marie Glanzelius, statistiker på SCB, har kommunerna ett ansvar för att siffrorna rapporteras in rätt.

— Vi jobbar med Räkenskapssammandraget under våren och kommunerna har möjlighet att komma in med revideringar om det är så att de upptäcker något fel. För den absoluta merparten av kommuner görs inga revideringar utan den preliminära versionen står sig under hela insamlingsperioden. Men för vissa kommuner kommer av olika anledningar ny uppdaterad data in, berättar hon.

De slutgiltiga siffrorna kommer att publiceras hos SCB i slutet av augusti i år.

Ämnen i artikeln
Andra läser just nu
Mer från: Nyheter
Mer från Läget