Stor satsning på kulturskolan på Gotland

Gotlands kommun har dubblerat sina utgifter för öns kulturskola på ett decennium. För många ungdomar betyder kulturskolan mycket och den stora satsningen har lett till en ökad delaktighet.

Matti Vourinen, kulturskolechef berättar i ett pressmeddelande att Kulturskolan på Gotland ligger i framkant i landet, framför allt inom filmpedagogik, samarbete med ordinarie skolan och elevers inflytande och delaktighet. Andelen flickor är generellt högre än pojkar men man arbetar aktivt med att få in fler pojkar.

— Resultaten i Kulturskolan är goda och eleverna anger att de är mycket nöjda med verksamheten, säger Matti Vourinen.

För eleverna själva har den långsiktiga satsningen på kulturskolan betytt mycket. 17-åriga Lisa Bylund, hemmahörande i Visby, har spelat teater på kulturskolan sedan hon gick i lågstadiet.

— När jag gick i lågstadiet tog mina föräldrar med mig när kulturskolan hade öppet hus. I ett av rummen stod ungdomar och övade improvisationsteater. Jag var för blyg för att gå fram till dem men bad mamma anmäla mig till en kurs och nu har jag spelat teater på kulturskolan i snart tio år.

Deltagarantalet har ökat i och med satsningen från kommunens sida och Lisa Bylund berättar att nästan alla hennes vänner på ett eller annat sätt har haft kontakt med kulturskolan.

— Det är många som jag känner som jag trott varit för blyga för att ens prova på att spela teater men man blir överraskad över hur modiga många är.

Hon menar att ungdomar som befinner sig i en trygg miljö, som kulturskolan har varit för henne, vågar prova på saker de annars tycker är läskiga.

Kulturskolechefen Matti Vourinen säger att man ska fortsätta att satsa på öns kulturskola i enlighet med de mål om stärkt kulturliv för unga från regeringen och dess samarbetsparter.

— För många unga är kulturskolor och idrottsföreningar väldigt viktigt. Det kan vara en fristad från stressen i skolan eller hemmet och något vi kommer fortsätta att satsa på.

Visby innerstad.
Visby innerstad.
Mer från Läget