Stor andel avhopp från ämneslärarutbildningarna

Det behövs fler utbildade lärare till de svenska skolorna. Men samtidigt är det en hög andel avhopp från ämneslärarprogrammen.

Under första läsåret lämnar mer än varannan ämneslärarstudent studierna från Högskolan i Gävle.
Under första läsåret lämnar mer än varannan ämneslärarstudent studierna från Högskolan i Gävle.

Var tredje student på ämneslärarprogrammen hoppar av utbildningen under det första året, runt om i Sverige. Det visar en kartläggning som tidningen Läraren gjort. Högst andel avhopp har Högskolan i Gävle, där mer än hälften lämnar studierna första året.

På Stockholms universitet räknar man med att bara en fjärdedel av ämneslärarestudenterna kommer att ta examen. För yrkeslärarutbildningarna ser siffran bättre ut, där ligger avhoppen i snitt på 10 procent runt om i landet.

Man tror att de många avhoppen beror på att de som kommer in på utbildningen kommer in med låga betyg. Låg kvalitet på utbildningarna kan också vara en förklaring. Fyra av tio ämneslärarutbildningar får nämligen underkänt enligt en granskning från Universitetskanslersämbetet.

Andra läser just nu
Mer från: Nyheter
Mer från Läget