Stockholm prisas som landets bästa studentstad

Samtidigt ges Malmö samma titel av studentrörelsen.

 Nya studentbostäder byggs i Huvudsta, Solna
Nya studentbostäder byggs i Huvudsta, Solna

I årets rangordning av studentstäder placeras Stockholm på första plats av företaget Studentum. Beslutet motiveras av den enkla tillgången till praktikplatser samt jobb efter utbildningen. Trots den klara fördelen med det är dock Stockholm ingen självklar vinnare.

Orsaken till det kan vara bostadssituationen i länet för studenter.

I en rapport från Sveriges Förenade Studentkårer, SFS, konstaterar Oskar M. Wiik, tidigare ordförande för Stockholm Studenters Centralorganisation, SSCO, att "bostadsbristen i Studentstockholm har länge varit ett faktum." På Stockholms universitet och högskolor läste cirka 90 000 studenter under våren 2020. Trots detta finns det enbart 20 000 studentbostäder.

För studenter som bor i andrahand kan boendekostnaderna uppgå till 8 000 kr i månaden för en etta. Att studenter redan går back i Stockholm med i genomsnitt 2 158 kr på en hyra under 5 000 kr gör det ännu mer oroväckande. Studenter lägger i genomsnitt 43 procent eller 4 700 kr på boendekostnader. För hela befolkningen är det 26 procent.

I SFS egna rangordning av studentstäder i Sverige ser rangordningen annorlunda ut. Årets Studentstad är Malmö. Motiveringen från SFS är till skillnad från Studentum att staden gjort mycket för studenternas studie och levnadsmiljö. Att praktikplatser finns i Stockholm väger inte lika tungt i deras mätning.

Mellan 1999 och 2021 har Stockholm aldrig vunnit Sveriges Förenade Studentkårers pris.

Mer från: Nyheter
Mer från Läget