Statistiken visar fel – Botkyrka satsar visst på fritidsverksamhet

Statistik från SCB visar på minskade satsningar för allmän fritidsverksamhet och fritidsgårdar inom Botkyrka kommun. Vid kontakt med kommunen och kontroll av uppgifterna visar sig det motsatta. Kommunen har inte skurit ner på kostnaderna utan menar istället att de har satsat mer med ökade kostnader för fritidsverksamheten.

Botkyrka kommun menar att de satsar på unga.
Botkyrka kommun menar att de satsar på unga.

Fritidsgårdar och allmän fritidsverksamhet med stöd till fritidsföreningar och scoutföreningar är kategorier som enligt statistik från SCB redovisar minskade kostnader inom Botkyrka kommun. Kostnaden för fritidsgårdar var 32 669 000 kr år 2019 och sjönk till 23 275 000 kr år 2020. För den allmänna fritidsverksamheten var kostnaden 27 062 000 kr år 2019 och sjönk till 15 088 000 kr år 2020.

I ett samtal med Ida Burén, verksamhetschef för kultur och fritid på Botkyrka kommun, får Läget reda på att siffrorna är felaktiga. Ida Burén ställer sig själv frågande till uppgifterna.

─ Jag förstår inte varför siffrorna visar på en minskning då vi har satsat på fritidsverksamheten och fritidsgårdarna. Vi har en utbyggd verksamhet för unga där vi samarbetar med civilsamhället och olika föreningar, säger hon.

Orsaker till att satsningarna visar på en minskning kan bero på en intern omorganisering där en enhet fick läggas ned, en mötesplats för unga i åldersspannet 19–24 år. Däremot berättar Burén att ett nytt projekt tog fart efter nedläggningen, vilket ersatte den gamla verksamheten. Då satsade man på en ny mötesplats för unga fast med ett kortare åldersspann på 16–19 år då man ansåg att de tidigare åldrarna var för spridda. Personalbyte på ekonomiavdelningen och den administrativa avdelningen kan vara andra orsaker till felsteg.

Siffrorna som finns på SCB är alltså helt felaktiga?

─ Jag får svara ja på den frågan. Det är märkligt att de visar på så stora minskningar, säger hon.

Ida Burén menar att det egentligen bör redovisas en ökning av kostnader för fritidsverksamheten. Hon meddelar att hon har begärt ut siffror från kommunens ekonom som kommer att bekräfta det.

Uppdatering:

Ida Burén tillsammans med kommunens ekonom har nu undersökt saken och härleder de påstådda minskningarna till en felkodning i systemet.

Andra läser just nu
Mer från: Nyheter
Mer från Läget