Skolgårdarna krymper

skolgård. Foto: Janerik Henriksson

Skolgårdarna blir allt mindre. Det visar ny statistik från SCB. 40 procent av de svenska grundskoleeleverna har för liten friyta.

I tisdags presenterade SCB på uppdrag av Boverket en rapport om att svenska skolgårdar har minskat i storlek. Resultatet visade att den genomsnittliga friytan för varje elev hade minskat med nästan fyra kvadratmeter läsåret 2016-2017 jämfört med läsåret 2014-2015, detta rapporterar TT.

Med friyta menas den yta som du har tillgång att röra dig på under exempelvis lunchrasten.

Hur mycket friyta rekommenderar Boverket?

Boverket tycker att 30 kvadratmeter friyta per elev är vad skolor bör sträva efter.

SCB:s nya statistik visar dock att ca 40 procent av alla grundskoleelever har en mindre friyta än så. Detta är problematiskt då för små ytor hindrar eleverna från fysisk aktivitet, anser Boverket.

Skillnader mellan skolor och län

Om du går i en kommunal skola eller i en friskola har också betydelse för hur mycket friyta du har på rasterna. De kommunala skolorna har ungefär 18 kvadratmeter mer friyta per elev.

Skillnaden i friyta är också stor beroende på var i Sverige du går i skola. Enligt SCB är den genomsnittliga friytan för elever i Stockholms län 25 kvadratmeter medan exempelvis Gotlands elever har 77 kvadratmeter att röra sig på.

Andra läser just nu
Mer från: Nyheter
Mer från Läget