Skogsförstörare eller ekosystemingenjör? - granbarkborren är liten men avgörande

Skogarna i Sverige är hotade av en ved-ätande skalbagge som kallas “granbarkborre”. Ny forskning visar att klimatförändringar har bidragit till att insekten har ökat i antal och att den är väsentlig för skogsnaturen.

Granbarkborre
Granbarkborre

Granbarkborren? Man har väl sett den på sina skogspromenader men skulle aldrig kunna säga namnet på den. Ändå har den ett stort inflytande på svenska skogar.

DN rapporterade igår att ny forskning av SLU visar att den extrema torkan i Sverige sommaren 2018 har bidragit till att antalet granbarkborrar ökat kraftigt. På grund av hettan har utvecklingsperioden för insekter blivit förlängd. Som följd äter de upp barrträd i en snabbare takt.

— Magnituden på det här utbrottet var helt exceptionellt jämfört med vad vi tidigare har upplevt, säger Martin Schroeder som är professor i skogsentomologi vid SLU i en kommentar till DN. Han forskar bland annat på hur skog och insekter påverkar varandra.

Gunnar Isacsson, ekolog på Skogsstyrelsen, berättade för DN att klimatförändringen har lett till en ökad medeltemperatur vilket är en anledning till att granbarkborrarna utvecklats snabbare.

Samtidigt är insekten inte endast destruktiv utan klassificeras också som en ekosystemingenjör, vilket innebär att den har stor påverkan på ekosystemet. Skogen behöver död ved för att mata insekter som i sin tur gör skogsjorden bördig. Bengt Ehnström har skrivit en bok angående den processen och uttalar sig till DN således:

— Det kan ta 50-60 år innan en död gran har levererat de sista arterna som är knutna till den här nedbrytningen.

Alltså är granbarkborren en del av denna process. Är den skogsförstörare eller ekosystemingenjör? Nästa gång du går på skogsvandring, se efter denna efterlysta skalbagge. Även om den är liten har den ett stort inflytande.

Ämnen i artikeln
Andra läser just nu
Mer från: Klimat
Mer från Läget