Sedana Medical – tredje vågens vinnare

Sedana Medical släppte idag sin första kvartalsrapport. Där redovisar de ett minskat rörelseresultat men en ökad nettoomsättning – siffror präglade av de affärsmöjligheter den tredje pandemivågen öppnat upp.

Christer Ahlberg, avgående VD för Sedana Medical.
Christer Ahlberg, avgående VD för Sedana Medical.

Sedana Medical är ett svenskt företag som arbetar med att utveckla och sälja teknik och läkemedel för patienter på långtidsnedsövning.

Sedana Medicals produkter är specialanpassade för folk i respirator vilket innebär att de upplevt en kraftigt ökad försäljning under coronaviruspandemin. Detta återspeglas i kvartalsrapporten där man visar en ökning med 33 procent i nettoomsättning jämfört med första kvartalet 2020.

– IVA-sedering är just den behandling som många svårt sjuka covid-19-patienter behöver och efterfrågan på AnaConDa och tillbehör har varit stark under den så kallade tredje våg som drabbat många länder under det första kvartalet, säger VD Christer Ahlberg.

Men covid-19 har inte bara varit positivt för Sedana Medicals första kvartal 2021. Pandemin har även inneburit att bruttomarginalen minskat från 67 till 64 procent. Bruttomarginalen visar hur stor andel av de tjänade pengarna som blir kvar när man drar av för utgifter. Det senaste kvartalets minskning med tre procent från föregående år uppges vara till följd av de ökade transportkostnader som pandemin inneburit.

Sedana Medicals flaggskepp, AnaConDa, är en tilläggsapparat för respiratorer. Apparaten omvandlar flytande narkosläkemedel till gas och renar utandningsluften från CO2. Samtidigt fångar den upp den narkosgas som följer med utandningsluften för att så lite som möjligt ska gå till spillo. AnaConDa är marknadsgodkänd i EU och flera länder utomlands.

I dagsläget satsar Sedana Medical på att få sitt eget narkosmedel Sedaconda godkänt för långtidsnedsövning, något avgående VD Christer Ahlberg förutspår ska hända i EU vid halvårsskiftet 2021. Även denna process har påverkats negativt av pandemin. Bland annat då den inneburit att läkemedlets godkännande av amerikanska FDA dragit ut på tiden.

Ämnen i artikeln
Andra läser just nu
Mer från Läget