Satte mat i halsen och avled på praktiken – arbetsskada

En kocklärling avled på sin praktikplats efter att ha satt i halsen. Föräldrarna och fackförbundet har yrkat om ersättning för arbetsskada, men fått avslag gång på gång. Nu konstaterar högsta instans att det var en arbetsskada.

Högsta förvaltningsdomstolen slår fast att ett samband finns mellan olyckan och arbetet.
Högsta förvaltningsdomstolen slår fast att ett samband finns mellan olyckan och arbetet.

I ett fall från 2015 där en man praktiserade på en restaurang i Trollhättan som en del av sin yrkesutbildning, satte han mat i halsen och avled. Det hände under måltidsuppehållet, som enligt hans kollektivavtal var betald arbetstid. Alltså skulle mannen stanna på restaurangen under måltidsuppehållet och vara beredd på att ta emot kunder.

I Sverige är alla förvärvsarbetare försäkrade för arbetsskada. Försäkringsskyddet gäller till viss del även den som genomgår en utbildning med praktik. Är man försäkrad för arbetsskada och avlider till följd av en sådan, kan ersättning lämnas till efterlevande i form av exempelvis begravningshjälp.

Fick avslag gång på gång

I det här fallet avslog Pensionsmyndigheten föräldrarnas begäran om ersättning. Motiveringen var att måltidsintaget som orsakade kocklärlingens död, saknade samband med arbetet. Beslutet grundandes på Försäkringskassans bedömning.

Hotell- och restaurangfacket drev ärendet vidare till först förvaltningsrätten och sedan kammarrätten, som dömde lika.

Ärendet togs slutligen upp i hösta instans. Högsta förvaltningsdomstolen har nu prövat målet och konstaterar att det inte är tillräckligt om en olyckshändelse inträffar på arbetsplatsen. Det ska finnas ett samband mellan olyckan och arbetet för att det ska räknas som arbetsskada.

Samband mellan olyckan och arbetet finns

Ett sådant samband fanns i det här fallet, menar Högsta förvaltningsdomstolen. Motiveringen är att olyckshändelsen inträffade på arbetsplatsen under betald arbetstid. Mannen hade inte rätt att lämna restaurangen. Det låg i arbetsgivarens intresse att maten intogs på arbetsplatsen. Det är fråga om en arbetsskada.

Fackförbundet och mannens föräldrar får därmed rätt och Pensionsmyndigheten för fortsatt handläggning.

Ämnen i artikeln
Andra läser just nu
Mer från: Nyheter
Mer från Läget