Sänkt efterfrågan på begravningsbilar trots pandemin

Foto: Nilsson Special Vehicles

Enligt Socialstyrelsen har drygt 14 000 personer i Sverige dött till följd av corona. Trots detta går ett utav Sveriges ledande leverantörer av begravningsbilar med förlust under årets första kvartal.

Nilsson Special Vehicles baserat i Laholm är enligt dem själva ledande i specialdesignade fordon som de säljer runt om i hela Europa. Typen av fordon som företaget just nu producerar är ambulanser, limousiner och begravningsbilar. Som med de flesta företag har pandemin påverkat Nilsson Special Vehicles negativt. Företaget publicerade igår sin delårsrapport för kvartal 1 år 2021, där presenterades en minskad nettoomsättning på 25% jämfört med motsvarande kvartal förra året. Företagets VD Fredrik Nilsson skriver i en kommentar i rapporten att de försämrade siffrorna beror delvis på utebliven försäljning till England som tidigare varit en viktig exportmarknad.

I en kommentar till Läget svarade VD Fredrik Nilsson på om den försämrade försäljningen till England kunde kopplas till nya tullregler pga. brexit eller om det främst berodde på pandemin:

– För England handlar det snarare om den hårda nedstängningen som landet har varit utsatt för än brexit, säger Fredrik Nilsson.

I företagets rapport skriver även Fredrik Nilsson att antalet begravningsbilar företaget levererat minskat från 15 st till 10 st under årets första kvartal jämfört med samma period 2020. Något som vid första anblick kan låta anmärkningsvärt med tanke på den dödliga pandemi som samhället går igenom. Fredrik Nilsson påpekar dock till Läget att en del av dessa begravningsbilar skulle till England. Nilsson förklarar även vidare att begravningar har varit mindre arrangemang.

– Begravningarna under pandemin har varit mindre tillställningar där det inte alltid har varit behov av processionsbilar utan det har nyttjats transportbegravningsbilar, säger Fredrik Nilsson.

Andra läser just nu
Mer från Läget