Samer stämmer EU

En grupp svenska samer stämmer EU och kräver större insatser för att bromsa klimatförändringarna.

Ökade temperaturer innebär bland annat svårigheter att sköta renhållningen i området.
Ökade temperaturer innebär bland annat svårigheter att sköta renhållningen i området.

Klimatförändringar innebär framtida hot för oss alla, men för samerna är resultatet av skadorna redan påtagliga. Ökade temperaturer innebär bland annat svårigheter att sköta renhållningen i området.

En grupp svenska samer med runt 30 personer från tio olika familjer har därför gått samman. Nu vill man pressa EU att vidta snabbare åtgärder. Familjerna kräver genom sina advokater att mer måste göras för att bromsa klimatförändringarna som orsakas av utsläpp av växthusgaser.

Enligt advokat Roda Verheyen handlar det om personer från bland annat Tyskland, Portugal, Rumänien, Kenya och Fiji som "bor nära kusten, äger skog, bor i bergen där glaciärerna smälter eller familjer som bor i norr och påverkas av att permafrosten smälter".

– De påverkas redan av klimatförändringarna som redan orsakat skada.

Andra läser just nu
Mer från: Nyheter
Mer från Läget