Så ska du agera vid en kris

Foto: Noella Johansson/TT

För första gången på 57 år släpper regeringen en broschyr med instruktioner om vad du som medborgare ska göra om kriget kommer.

Under nästa vecka kommer alla hushåll i Sverige att få hem broschyren ”Om krisen eller kriget kommer”. Det är MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, som släpper broschyren på uppdrag av regeringen. En liknande broschyr släpptes senast 1961 i Sverige.

Anledningen till att broschyren kommer nu är att det finns en märkbar oro för terrordåd hos befolkningen, menar MSB. De vill därför ge konkreta råd kring hur du som medborgare ska agera vid en kris, men även informera om hur samhället fungerar vid beredskap i krig.

Råden är framtagna i samarbete med polisen och Säpo. Vid terrordåd finns råd så som att undvika folksamlingar, sätta telefonen på ljudlöst, inte ringa någon som kan befinna sig i ett riskområde samt att följa myndigheters instruktioner. I broschyren läggs också särskild vikt vid att informera om riskerna med att sprida falsk information i en kris, något som delvis skedde under terrordådet på Drottninggatan i april 2017.

I broschyren finns också tips på vad varje hushåll bör ha hemma för att vara förberedda på en kris. En kris kan innebära alltifrån naturkatastrofer, händelser i omvärlden eller att ett viktigt IT-system kraschar. Alla dessa saker kan påverka befolkningens livssituation och tipsen berör mat, vatten, värme och kommunikation. Vill du läsa alla tips redan nu kan du göra det på MSB:s hemsida.

Mer från: Nyheter
Mer från Läget