Så många har fått skräpböter efter lagändringen

Det har snart gått ett halvår sedan ändringen i miljölagen som gör det straffbart att slänga fimpar på marken. Läget undersöker om polisen bötfällt fler personer sedan lagändringen.

Rökare underskattar hur mycket de skräpar ner när de tillfrågas.
Rökare underskattar hur mycket de skräpar ner när de tillfrågas.

Den 1 januari 2022 gjordes en förändring i miljölagen som gör det straffbart att slänga mindre skräp utomhus.

Enligt miljölagen är det olagligt att skräpa ned i Sverige, vilket innebär en skyldighet att slänga sitt skräp på rätt ställe. Nedskräpning har varit straffbart med böter i Sverige sedan 2011, men att slänga mindre skräp som exempelvis cigarettfimpar eller glasspinnar har inte varit straffbart förrän i år. Ser polisen en person slänga något så litet som ett tuggummi på marken kan en bot på 800 kronor utdelas.

Fler böter än tidigare

Enligt statistik från Polisen har de utdelat böter för nedskräpning 81 gånger mellan den 1 januari och 10 maj i år, en markant ökning jämfört med tidigare år. 2021 utdelades totalt 70 böter under hela året och 2020 låg siffran på 87.

”Även fast det är relativt få till antalet så är årets utfall högre än de senaste åren”, skriver Per Ahrdenberg, verksamhetscontroller hos Polisen i ett mejl till Läget.

Han påpekar dock att det kan finnas en viss effekt av pandemin, då fler böter utdelades innan restriktionerna – totalt 103 under år 2019.

Några fall av bötfällningar för nedskräpning har hamnat hos domstolar sedan årsskiftet. En person i Uppsala som blev bötfälld för att ha slängt en cigarettfimp på marken i början av januari fick sin bot undanröjd. Orsaken var att lagändringen inte trädde i kraft i åklagarnas föreskrifter förrän den 15 februari, alltså en månad senare.

Två personer i Stockholmsområdet har under våren blivit dömda till att betala böter på 800 kronor efter att de slängt en cigarett eller cigarettfimp på marken. Nyligen har även en person i Göteborg och en person i Malmö blivit dömda till böter, men besluten kan fortfarande överklagas.

Samtliga ärenden som hamnat hos domstolar har handlat om nedskräpning av cigarettfimpar, som är den största källan till nedskräpning i naturen enligt organisationen Håll Sverige Rent.

Cigarettfimpar utgör 62 procent av allt skräp

Håll Sverige Rent är en ideell organisation, bildade av Naturvårdsverket, som arbetar för att motverka nedskräpningen i Sverige.

I deras årliga rapport Skräprapporten 2021 redovisar de en observationsstudie som visar att två av tre fimpar hamnar på marken i Sverige. Studien visar även att rökare underskattar hur mycket de skräpar ner när de tillfrågas.

I organisationens årliga nationella skräpmätning ser man att cigarettfimpar utgör 62 procent av skräpet som hamnar i naturen, vilket gör det till det överlägset vanligaste skräpet. Samma vecka som organisationen gjorde den nationella mätningen, slängdes 22 miljoner fimpar på marken.

Tilde Karlsson, 24 år.
Tilde Karlsson, 24 år.

Ser inga nackdelar med lagändringen

Tilde Karlsson, 24 år från Uppsala hade koll på lagförändringen redan innan den skedde. Som rökare kände hon att lagen var riktad mot henne och hon anser sig själv relativt insatt. Hon berättar att hon alltid slänger fimpar i papperskorgar eller i askkoppar. Oron att bli bötfälld är minimal för henne då hon är noga med att slänga sitt skräp på rätt ställe.

– Jag ser inga nackdelar med lagförändringen. Jag tycker den är bra för miljön, djuren och för oss människor, säger hon.

Ämnen i artikeln
Mer från: Krim
Mer från Läget