Så här ser spridningen ut i Sverige mellan kvinnor och män

Fler kvinnor insjuknar men majoriteten avlidna är män. Nu har Läget undersökt statistiken från Folkhälsomyndigeten.

Sjukhus där coronasjuka vårdas.
Sjukhus där coronasjuka vårdas.

Enligt statistik från Folkhälsomyndighetens hemsida drabbas fler kvinnor än män av coronaviruset, trots det intensivvårdas och avlider flest män. Statistiken antas utgå från det juridiska könet, eftersom det bara finns två representerade grupper.

Idag rapporteras totalt 30 377 bekräftats insjuknat av covid-19 i Sverige, av dessa anses 17 690 vara kvinnor och 12 687 vara män.

Trots att majoriteten av insjuknade verkar vara kvinnor är det 1 373 män som har vårdats på intensiv och endast 480 kvinnor. Dessutom rapporteras 2 051 män ha avlidit i covid-19 och 1 647 kvinnor.

Anledningarna till varför detta fenomen uppstått är svåra att besvara under tiden viruset fortfarande är aktivt. Det skulle bland annat kunna bero på att kvinnor oftare söker vård än män. Vilket är någonting Ingrid Osika Friberg, senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten, berättar om i en intervju på deras hemsida.

 – Det är belagt att maskulina normer hindrar män att söka vård vid ohälsa, om inte läget är akut, säger Ingrid Osika Friberg.

En annan anledning till varför fler kvinnor smittas skulle kunna vara att fler kvinnor arbetar inom vården än män, och därför utsätter sig för en större smittorisk genom sitt arbete.

Ämnen i artikeln
Mer från: Nyheter
Mer från Läget