Så har pandemin påverkat deras ekonomi

Service-, hotell- och restaurangbranschen, som även varit många ungdomars första jobb, har drabbats hårt av pandemin. Läget har gett sig ut på stan för att ta reda på om ungdomarnas ekonomi har påverkats av pandemin och om de har koll på sin ekonomi. De berättar även sina bästa spartips för dig som känner att utgifterna är större än inkomsterna!

Andel arbetslösa, 15–19-åringar.
Andel arbetslösa, 15–19-åringar.

Grafen ovan visar arbetslösheten bland 15–19-åringar, mellan åren 2001 till 2020. Tittar man inom ett större intervall finns statistik från SCB som redovisar att 24% av personer mellan 15–24 år var arbetslösa under 2020. Det är däremot en siffra som visar andelen arbetslösa av arbetskraften. Alla 15–24-åringar ingår inte i arbetskraften då de inte söker jobb eller för att de studerar på heltid. De kan däremot få in pengar på andra sätt. Exempelvis genom studiebidrag eller via vecko- eller månadspengen.

Ämnen i artikeln
Mer från: Nyheter
Mer från Läget