Så gör du vid en skolattack - snart kommer nytt lärmaterial

Bild på Malmö Latinskola, där den senaste skolattacken skedde i mars 2022
Bild på Malmö Latinskola, där den senaste skolattacken skedde i mars 2022

Efter ett flertal uppmärksammade skoldåd det senaste året har frågan om säkerheten i skolor fått allt större fokus. I november detta år planerar därför Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att släppa material som undervisar skolpersonal i hur man ska agera vid en skolattack.

Trots flera uppmärksammade fall av dödligt våld i skolor runt om i landet har det aldrig funnits gemensamma regler för hur lärare och annan skolpersonal ska agera vid en attack - tills nu. I mars detta år påbörjades en nationell utbildning för att ta fram ett material som ska lära skolor att hantera dödligt våld i skolor, något som Dagens Nyheter tidigare rapporterat om. Utbildningen har mynnat ut i arbete med att ta fram en generell vägledning för säkerhetsansvariga på skolor runt om i landet samt en webbutbildning i hur man agerar vid en pågående attack.

Jonas Eriksson är funktionsansvarig för säkerhet i offentlig miljö på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Han är en av de som arbetar med att ta fram det nya materialet för lärare och annan skolpersonal. Trots att riktlinjerna för hur man ska agera är generella ska de anpassas efter den enskilda skolans förutsättningar, menar Jonas Eriksson.

- Skolor ser olika ut och vid pågående dödligt våld måste man bland annat se till hur skolans lokaler ser ut, hur gamla eleverna är och så vidare.

Exempelvis spelar det roll om en skola som är under attack har myndiga elever eller inte.

- Är eleverna myndiga kan lärare och annan skolpersonal förvänta sig att de hjälper till mer vid en skolattack, säger Jonas Eriksson.

Trots att nya riktlinjer håller på att tas fram är det ändå kommunerna själva som bestämmer hur enskilda skolor ska hantera en attack, enligt Jonas Eriksson.

- Riktlinjer på nationell nivå är väldigt efterfrågat men inte lagstiftat. Det är fortfarande upp till skolorna själva att välja hur de ska agera vid en skolattack. Materialet som håller på att tas fram är enbart en generell vägledning.

Redan 2017 fick Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i uppdrag att ta fram informationsmaterial till allmänheten vid attacker och attentat i offentliga miljöer. Material och rapporter kring agerande vid till exempel terrorattentat vid idrottsarenor eller i kollektivtrafiken har redan släppts. Skolor har varit sist ut i prioriteringsordningen. Enligt Jonas Eriksson har arbetet med att ta fram riktlinjer för just skolor inte varit möjligt förens vid årsskiftet 2022.

Varför har riktlinjer för hur man hanterar attacker i skolor tagits fram först nu?

- Det handlar främst om resurser. Det har varit svårt att organisera ett nätverk med alla parter som behöver vara inblandade i framtagandet av denna typ av material, säger Jonas Eriksson.

Inblandade parter är enligt Jonas Eriksson Skolverket och Polismyndigheten. Trots dröjsmålet med att ta fram materialet är delar av både webbutbildningen och riktlinjerna färdiga, uppger Jonas Eriksson. Arbetet redovisades nyligen för regeringen vid ett samtal om just säkerheten i skolan.

- Den 16 maj redovisade MSB hur arbetet gått och vår tidsplan för bland annat skolministern och utbildningsministern. Det togs emot positivt, säger Jonas Eriksson.

Ämnen i artikeln
Andra läser just nu
Mer från: Nyheter
Mer från Läget