Så funkar de nya betygskriterierna

Den 1 juli kommer nya råd för hur betyg ska sättas. Bland annat ska betygskriterierna bli mindre skarpa.

Regeringen hoppas att det ska minska stressen som uppstår när elever skriver omprov eller lämnar in uppgifter för sent.
Regeringen hoppas att det ska minska stressen som uppstår när elever skriver omprov eller lämnar in uppgifter för sent.

Mitt på sommarlovet, den 1 juli, kommer betygssystemet att förändras. Den största skillnaden blir att läraren kommer att få göra en sammantagen bedömning av vad en elev kan, utifrån allt de gjort under en kurs. Allt som en elev gör behöver inte uppfylla betygskriterierna för att få ett visst betyg. Läraren kommer inte heller att vara tvungen att kolla på precis allt hen vet om en elev i betygssättningen.

Enligt Skolverket kommer det innebära att betygsgränserna blir mindre skarpa. Regeringen hoppas att det ska minska stressen som uppstår när elever skriver omprov eller lämnar in uppgifter för sent.

Ändringen innebär också att om du presterar på varierande nivåer under en kurs, så kommer läraren att försöka se vilket betyg som bäst motsvarar det du gjort.

Nu kommer också betyget E skilja sig mot betygen D-A. Betygen D-A kommer att bli mindre skarpa, men för att få E kommer du fortfarande att behöva uppfylla alla betygskriterier.

Skolverket skriver på sin hemsida att det nya systemet inte nödvändigtvis ska göra det lättare att få bra betyg, vilket skulle leda till betygsinflation. Det ska däremot göra så att läraren kan göra en mer professionell bedömning av vad en elev kan.

Mer från: Nyheter
Mer från Läget