Rösträtt vid 16 års ålder? Unga och makthavare inte överens

Unga från hela landet samlades under fredagen i Stockholm för att diskutera ungdomars inflytande i samhället. Makthavare som politiker och myndighetsföreträdare var också på plats. Alla var överens om att unga ska få mer inflytande, men inte om man ska låta 16-åringar rösta.

Toppmöte med Youth 2030 i Stockholm. Foto: Liv Elgenklöw

Det är den ideella organisationen Youth 2030 som bjudit in till ett möte där ungdomar och makthavare under en hel dag ska få diskutera olika frågor som rör ungas möjlighet till inflytande i demokratin och samhället.

Kulturministern, Jeanette Gustafsdotter, öppnade dagen med ett tal innan hon var tvungen att springa vidare till en interpellation i Riksdagen. Hon pratade då om att det är viktigt att unga har möjlighet att engagera sig i det demokratiska samhället, hon nämnde bland annat sina egna barn som en garanti för att hon håller ungdomspolitiska frågor nära hjärtat. Men också att arbetet med att få stopp på hat och hot är prioriterat.

– Ni ska kunna göra era röster hörda utan att få en storm av hot och hat, sa kulturministern till de samlade ungdomarna.

Innan mötet i Stockholm har Youth 2030 besökt Östersund, Örnsköldsvik, Falkenberg, Linköping och Sundsvall i vad de kallar för en “demokratiturné”.

I lokalen satt politiker och makthavare uppblandade med ungdomar från olika organisationer. Men innan förmiddagsfikat fick makthavarna, eller “de vuxna” som de också kallades, lämna rummet för att delta i en övning om att ge plats. Medan ungdomarna fick lära sig mer om hur de kan ta plats, till exempel genom att bemöta vuxnas härskartekniker.

Att få unga att delta i det demokratiska samhället

Deltagaren Olle Åberg från Sundsvall gav ett exempel på ungdomsinflytande från sin hemkommun. En gång i månaden fick unga personer ett sms där de kunde lämna sina synpunkter i kommunala frågor. En form av direktdemokrati.

– Det kunde vara allt möjligt som rörde kommunen, säger Olle Åberg om sms-projektet som nu är nedlagt.

Olle Åberg från Sundsvall deltog på mötet.. Foto: Liv Elgenklöw

Att öka ungdomars inflytande i kommunala frågor har varit på tapeten tidigare. I en statlig utredning 2016 föreslogs att 16-åringar skulle få rätt att rösta i kommunval. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, ställer sig bakom förslaget om att testa att sänka rösträttsåldern vid de kommunala valen.

Vi tror att en sänkning av röståldern skulle stimulera mer intresse för de kommunala valen. Det kan skapa ett ökat intresse för lokal politik, säger Amanda Nielsen från MUCF, till Läget.

Socialdemokratiske riksdagsledamoten Markus Selin var också på plats under dagen. När han pratar med Läget är han är inte säker på om rösträtt vid 16 års ålder är rätt väg att gå.

Jag är personligen lite fundersam eftersom det är så mycket som är förknippat till 18 år. Rättigheter och skyldigheter, säger Markus Selin (S).
Markus Selin (S)
Markus Selin (S)

Kulturministern ville dock inte ge något rakt besked om regeringens hållning i rösträttsfrågan under sitt anförande. Hon nöjde sig med att konstatera att det är en viktig fråga, men att hon inte vet var den kommer landa.

Kulturministern Jeanette Gustafsdotter på Youth 2030's möte i Stockholm. Foto: Liv Elgenklöw
Ämnen i artikeln
Andra läser just nu
Mer från Läget