"Renarna svälter på grund av bristen på lav"

I Sveaskogs femårsplan lovar de att hjälpa renarna genom att rensa skog. De menar att detta kommer få renarnas favoritmat att växa bättre. Men rensningen har också lett till brist på renarnas mat.

"I hela norra Sverige, där Sveaskogs mark sammanfaller med renskötseln, ska vi omsorgsfullt röja och gallra för att gynna renens huvudföda, marklevande lavar", lovar Sveaskog.
"I hela norra Sverige, där Sveaskogs mark sammanfaller med renskötseln, ska vi omsorgsfullt röja och gallra för att gynna renens huvudföda, marklevande lavar", lovar Sveaskog.

Företaget Sveaskog ägs av staten och tar hand om 14% av Sveriges skog. De lovade i sin artikel i DN debatt att röja skogen där renarna bor för att hjälpa renarnas huvudföda att växa bättre.

- Insatserna ska anpassas till önskemål från samebyarna för att ge god effekt, skriver Sveaskog till DN.

Renar livnär sig huvudsakligen av marklevande lavar som växer på torr, sandig mark i tallskogar. Sveaskog säger att de ska rensa upp denna mark omsorgsfullt för att ge rum för marklevande lava att växa.

Men organisationen Extinction Rebellion tycker inte om den nya strategin. De har i protest klättrat upp i träd och kedjat fast sig i skogsmaskiner för att hindra avverkningarna skriver DN.

- Renarna svälter på grund av bristen på lav – Sveaskog har avverkat så hårt att de har tusentals renliv på sitt samvete, berättar renskötaren Henrik Andersson till DN.

Fler löften ges i Sveaskogs femåriga strategi för att uppnå de svenska miljömålen. De lovar bland annat att skydda all kontinuitetsskog som är över 140 år gammal. Och att restaurera 100 våtmarker, tio rinnande vattendrag och stödja skogar med löv och ädellöv.

Artikeln har uppdaterats. 

Ämnen i artikeln
Andra läser just nu
Mer från: Nyheter
Mer från Läget