Regeringens miljard-satsning på psykvården har inte gjort skillnad

Satsningarna har ännu inte hjälpt
Satsningarna har ännu inte hjälpt

De senaste två åren har regeringen försett kommuner och landsting med 1,5 miljarder kronor, en rejäl satsning, för att personer med psykiska problem ska få den hjälp de behöver. Trots detta visar en granskning nu att det inte hjälpt.

De flesta anser att personer med psykiska problem inte får den hjälp som behövs av sjukvården, just därför bestämdes det att man skulle satsa på just detta.

De 1,5 miljarder kronorna som delades ut skulle bland annat öka tillgängligheten inom psykvården har i stort sett inte gett några resultat alls, enligt socialstyrelsen. De konstaterar att satsningen varken har gett ökat vårdutbud, mer personal eller ökad tillgänglighet.

Mycket av pengarna har istället gått till att ta fram handlingsplaner och göra behovsanalyser, som dessutom inte blivit del av verksamheten ännu.

Granskningen som gjorts visar att fler drabbas, men Kristina Sinadinovic, utredare på Socialstyrelsen, tror att det kommer gå bättre nu.

- Det har tagit tid för dem att förstå förändringen och hur de ska ta sig an den. Det viktiga nu är att handlingsplanerna omsätts i praktiken, säger Sinadinovic.

Den psykiska ohälsan i Sverige har ökat under de senaste tjugo åren, både hos unga och vuxna, enligt Socialstyrelsen. Problemen har fördubblats på tio år bland barn och unga, 190 000 i gruppen lider i dag av någon form av psykisk ohälsa.

Samtidigt anser bara en av fyra att personer med psykiska problem får den hjälp de behöver inom sjukvården, enligt en attitydundersökning som Socialstyrelsen genomfört bland 2 000 personer ur allmänheten.

Sveriges Kommuner och Landsting anser att en stor orsak till de dåliga resultaten är att statens satsningar bara varit ettåriga, och att det då varit svårt att göra långsiktiga förändringar för landsting och regioner.

Men det finns även positiva exempel i granskningen, exempelvis en satsning på ungdomsmottagningar som ledde både till ökad bemanning, ökade öppettider och nya mottagningar.

Andra läser just nu
Mer från: Nyheter
Mer från Läget