Regeringen vill granska HVB-hemmen

Socialminister Lena Hallengren (S) håller pressträff om HVB-hem och trygga ungdomshem.
Socialminister Lena Hallengren (S) håller pressträff om HVB-hem och trygga ungdomshem.

Flera rapporter om våld, sexuella övergrepp, kränkningar och bristande rättssäkerhet på HVB-hem och särskilda ungdomsboenden. Nu vill regeringen göra en granskning.

Flera myndigheter har rapporterat om problem som finns på de HVB-hem som upphandlats eller drivs av kommuner. De har även visat sig finnas samma problematik på de särskilda ungdomshemmen som drivs av Statens instutionsstyrelse.

Kända brister

Flera av bristerna har varit kända länge. Enligt socialminister Lena Hallengren (S) har åtgärder gjorts tidigare men nu är beläggningen högre och det är svårt att hitta personal med rätt kunskap.

– Vi tar de signaler vi får om att barn och unga upplever otrygghet, och att personalen inte alltid har de förutsättningar som krävs, på väldigt stort allvar, säger Lena Hallengren till TT.

HVB-hem är förkortning av hem för vård och boende. Om en ungdom har det jobbigt hemma, eller har problem med till exmepel droger eller kriminalitet, kan socialtjänsten eller i vissa fall tingsrätten besluta om vård och behandling på ett HVB-hem. Boendet kan även vara frivilligt. Dessa hem är till för ungdomar från 14 till 17 år.

För lite pengar

En del av problemet ligger i bristen på resurser till hemmen. I nuläget kan dock Lena Hallengren inte lova några nya pengar.

– Vi får återkomma när vi sett hur omfattningen ser ut och inte dra för stora slutsatser innan uppdragen ens påbörjats, säger hon till TT.

Ämnen i artikeln
Andra läser just nu
Mer från: Nyheter
Mer från Läget