Regeringen vill fylla skafferien

Nu tillsätter regeringen en utredning om en ny livsmedelsberedskap. Målet är att Sverige ska klara sig i upp till tre månader i krig eller kris.

Anna-Caren Sätherberg (S)
Anna-Caren Sätherberg (S)

Det är det förändrade säkerhetsläget som nu gör att regeringen tillsätter en ny utredning om landets livsmedelsberedskap.

Anna-Caren Sätherberg (S) är landsbygdsminister. Hon tycker att livsmedelberedskap är en viktig fråga och till TT säger hon att ”livsmedelsförsörjningen är en av de viktigaste samhällsfunktionerna som alltid ska fungera i alla lägen”.

Det blir generaldirektören för forskningsrådet Formas Ingrid Peterson som får uppdraget att föreslå ”en utvecklad inriktning” på Sveriges livsmedelsberedskap.

Ingrid Peterson som tidigare varit statssekreterare på Jordbruksdepartementet uppger till DN att ”det här är ett väldigt viktigt uppdrag och har blivit än viktigare under de senaste månaderna med krig i vår närhet, eller åren med pandemin.

EU:s inre marknad ska så länge det är möjligt upprätthållas. Det är först när handeln inte fungerar som livsmedel ska tas från lager i Sverige och en omställning av produktionen till livsmedel ska göras. Det är utgångspunkten för utredningen.

Utredningen ska vara klar 1 december 2023 och enligt landsbygdsministern kommer den ha en ”viktig roll i uppbyggnaden av det civila försvaret”. Det säger hon till TT.

Andra läser just nu
Mer från Läget