Regeringen vill förbjuda spelreklam

På en regeringspressträff idag meddelade Civilminister Ardalan Shekarabi att regeringen ska tillsätta en utredning om att totalförbjuda spelreklam.

Ardalan Shekarabi. Foto: Janerik Henriksson / TT

Den första januari i år infördes licenskrav på spelbolag som finns på den svenska marknaden. Med det infördes också en möjlighet att själv stänga av sig från all typ av spelande. Sen dess har 30 000 personer använt den tjänsten.

Nu vill regeringen förbjuda spelreklam som en ytterligare åtgärd för att skydda spelkonsumenter.

– Svenska staten har efter flera decennier återtagit kontrollen över den svenska spelmarknaden, ett ansvar som staten inte tagit på över tjugo år. Nu har vi möjligheten att agera och då är det också viktigt att vi gör det, säger Ardalan Shekarabi.

Med det nya licenssystemet på plats menar Shekarabi att regeringen har möjlighet att justera regelverket så att skyddet för konsumenterna blir ännu större.

Bakgrunden till den här utredningen är att regeringen tycker att situationen med spelreklam är ohållbar. Det finns problem både vad det gäller innehåll i reklamerna och omfattningen av dem.

– Skyddet för konsumenterna är hotat, säger Shekarabi.

– Vi kan inte ge konsumenterna det skydd vi är skyldiga att ge dem med den rådande situationen vad gäller spelreklam.

Regeringen gav spelbolagen i uppdrag att skapa en självreglering som ledde till en märkbar förändring. Den skulle minska reklamens aggressivitet och omfattning. Regeringens bedömning är att spelbolagens självreglering inte har varit tillräcklig och tycker inte att den ger ett tillräckligt bra skydd för konsumenterna.

– Vi hade självklart hellre valt den vägen än en lagändring, men vi tycker inte att den självreglering spelbolagen har kommit tillbaka med är tillräcklig, säger Shekarabi.

– Vi har gjort bedömningen att det krävs en insats från regeringens håll i syfte att skydda konsumenterna. Vi inleder nu processen för att skärpa regelverket för spelreklam, säger han.

Regeringen kommer fatta beslut om ett tilläggsdirektiv till spelmarknadsutredningen. Den får i uppdrag att föreslå begränsningar i möjligheterna att rikta reklam till konsumenter på spelmarknaden.

Är du orolig för dina egna eller någon anhörigs spelvanor? Spelpaus – Här kan du stänga av dig själv från alla licenserade spelbolag i Sverige. Stödlinjen och Sluta Spela – Hit kan du ringa om du är orolig för ditt eget eller någon anhörigs spelvanor. Du kan också vända dig till din vårdcentral eller en psykologisk mottagning.
Andra läser just nu
Mer från: Nyheter
Mer från Läget