Reformförslagen i Tidöavtalet - kräver 16 nya anstalter.

Kriminalvården har gått igenom Tidöavtalet, för att bedöma vad som krävs för att uppfylla de reformförslag som avser att motverka kriminaliteten i Sverige. Idag släpps rapporten.

I rapporten har man utgått från de 13 förslag som bedöms ha störst påverkan på kriminalvården, och då beräknat att kostnaden för dessa tillsammans kommer uppgå i 7-10 miljarder kronor årligen.

Förslagen det rör sig om är bland annat dubbla straff för gängkriminella, avskaffad mängdrabatt, kriminalisering av deltagande i kriminella gäng och obligatorisk häktning i fler fall.

Ökade fängelseår och personalbehov

Kriminalvården betonar i sin rapport att de siffror som fastställt endast är uppskattningar, och därför bör tolkas med försiktighet. Men enligt deras beräkningar kan antalet fängelseår komma att öka med mellan 3 300 och 4 900, vilket i sin tur genererar ett utökat personalbehov på omkring 3 600 till 5 400 heltidsanställda per år.

Utmaning att rekrytera personal

Enligt Martin Holmberg, generaldirektör för Kriminalvården, kommer reformerna att innebära en utmaning vad gäller att behålla och rekrytera personal. I ett pressmeddelande förklarar han att “Kriminalvården redan idag är hårt pressad av bristen på både platser och personal”, och “att lyckas attrahera och behålla medarbetare är något av en ödesfråga för oss.”

Läget söker justitieminister Gunnar Strömmer (M).

11 till 16 stora anstalter med ett personalbehov på 3 600 till 5 400 heltidsanställda per år beräknas behövas.
11 till 16 stora anstalter med ett personalbehov på 3 600 till 5 400 heltidsanställda per år beräknas behövas.
Ämnen i artikeln
Andra läser just nu
Mer från: Krim
Mer från Läget