Reduktionsplikten kan bli avgörande

Tidöpartierna är i fortsatta förhandlingar gällande vilken nivå reduktionsplikten ska sänkas till.

Men Naturvårdsverkets rapport är tydlig, det är bara under en kort tid som reduktionsplikten kommer kunna sänkas om klimatmålen till 2030 ska kunna nås.

Sänkt reduktionsplikt kan äventyra klimatmålen
Sänkt reduktionsplikt kan äventyra klimatmålen

Var fjärde år ska regeringen, enligt klimatlagen, presentera en klimatpolitisk handlingsplan för hur Sverige ska nå klimatmålen både 2030 och 2045. Förra veckan kom Naturvårdverkets rapport som ligger till grund för detta.

Varnar för sänkning

I rapporten varnar Naturvårdverket för att en sänkning av reduktionsplikten kommer göra avståndet till klimatmålen större. Det finns bara utrymme för en sänkning under en kort period innan effekterna blir påtagliga.

Eftersom Tidöpartierna ännu inte beslutat om hur en eventuell sänkning kommer se ut har Naturvårdsverket räknat på ett spann. Från noll inblandning till den nivå det är beslutat om idag.

–Om beslutet ändras så att reduktionsplikten går ner kraftigt, närmare noll,  kommer vi inte klara målet på något sätt, säger Sara Almqvist, chef för klimatanalysenheten vid Naturvårdsverket

Sänkning av reduktionsplikten

Tidöpartierna har tidigare lovat att reduktionsplikten ska sänkas till EU:s lägstanivå. Dock står det ännu inte klart till vilken nivå det är och inget nytt beslut har fattats. Men skillnaderna kan bli stora om en reduktionsplikt på noll införs istället för det nu beslutade.

–I sin helhet kan reduktionsplikten ha en effekt på 5 miljon ton koldioxidutsläpp fram till 2045, säger Sara Almqvist.

Ämnen i artikeln
Mer från: Klimat
Mer från Läget