Rasismen mot asiater i USA

I takt med att rasismen mot asiater i USA ökat har budskapet Stop Asian Hate fått stor spridning. Men denna rasism var närvarande även före pandemin och grundar sig i både historia och konkurrens.

Tobias Hübinette är forskare på Mångkulturellt centrum och docent i interkulturell pedagogik.
Tobias Hübinette är forskare på Mångkulturellt centrum och docent i interkulturell pedagogik.

Det senaste året har det rapporterats omkring 3 800 fall av rasistiska hatbrott mot amerikanska asiater amerikanska till förbundet Stop AAPI Hate. Tobias Hübinette är forskare på Mångkulturellt centrum och förklarar rasismen mot asiater.

– Naturligtvis har det med pandemin och göra, människor kopplar viruset till Kina. Men sen finns det en längre historia som har att göra med synen på asiater i västvärlden. Den här rasismen kommer både från majoritet- och minoritetsbefolkningen, vilket komplicerar det hela.

Tobias menar på att den vita majoritetsbefolkningen i USA ser Östasien som den enda konkurrenten ekonomiskt till västvärlden. Detta leder till en tro om att man sparkar uppåt.

– Det uppfattas inte som rasism, förklarar Tobias.

Det unika i denna form av rasism är att den även kommer från andra minoriteter. Tobias menar att det finns en avundsjuka som grundar sig i uppfattningen om att det går bättre för asiater än andra minoriteter.

– Det finns likheter här med rasism mot judar. Det var den enda gruppen som uppfattades som jämlik vita människor. Därför blir rasismen mot asiater svårare att förstå.

En annan faktor är de krig som pågick under en längre tid. Idag har amerikaner, oavsett etnicitet, ofta någon i sin närhet som dött i Vietnam, Japan eller Korea. Dessa krig gör sig fortfarande påminda, inte minst genom filmer och tv-serier.

– Det är en syndabocksmentalitet det handlar om, att man ger sig på en grupp som man uppfattar utseendemässigt kopplas till en viss historia, ett visst hot och nu viruset. Då gäller det för politiker att försöka förklara och tala ut om problemet som de idag gör gällde andra former av rasism, säger Tobias Hübinette.

I mars meddelade Vita huset om flera initiativ som berör våld mot amerikanska asiater. Bland annat att utvidga initiativet Stop AAPI Hate och förbättra insamlingen av data för att studera nationell hatbrottstatistik.

Mer från Läget