Radonhalter för höga i flera bostadshus i Eskilstuna - kan leda till cancer

Halterna av den cancerframkallande gasen radon har visat sig vara för höga i flera av Eskilstuna kommuns bostadshus, trots strålskyddsmyndighetens rekommendationer.

I Eskilstuna har SVT i samarbete med Hem & Hyra sett i en granskning att 30 procent av Eskilstuna kommuns bostadshus har en för hög halt av radon.

Radon är en gas som varken syns eller luktar, men som påverkar lungorna hos den som andas in gasen. Om man utsätts för höga halter av radon löper man en högre risk att utveckla lungcancer. Bara tobaksrökning är en större enskild riskfaktor för att drabbas av lungcancer.

Den som äger en fastighet förväntas mäta radonhalten med högst tio års mellanrum. Det mått man utgår ifrån kallas för becquerel och ska ligga på högst 200 enheter per kubikmeter. Flera fastigheter i Eskilstuna som undersökts hade höga värden på uppemot 700 becquerel per kubikmeter.

Källa: TT

Ämnen i artikeln
Andra läser just nu
Mer från: Nyheter
Mer från Läget