Produktivt arbete kräver dagsljus

Foto: TT

Tillgången till dagsljus på arbetsplatser påverkar hur bra vi arbetar. Forskaren Arne Lowden från Stressforskningsinstitutet på Stockholms Universitet anser att vi borde se över nuvarande riktlinjer.

- De flesta av oss får en timme eller mindre av dagsljus när vi jobbar, säger han.

Stress och ohälsa är på oroväckande höga nivåer i Sverige, enligt Arne Lowden.

En av anledningarna är ökad tid som spenderas inomhus och bristen på dagsljus. Men det behövs mer forskning kring sambandet mellan ljus och ohälsa.

– En del av kraven vi ställer på våra arbetsplatser är föråldrade, säger Arne Lowden.

Det krävs mer än elektrisk belysning för att må bra och orka arbeta produktivt under en hel dag. Dagsljus har tidigare mätts vid en punkt i rummet. Det finns nu förslag om att mäta vid fler punkter och utgå från riktningen av en persons blick.

– Vi ser att det spelar roll hur nära man sitter fönster, säger Arne Lowden.

Yngre klarar i större grad av att arbeta i dålig belysning jämfört med äldre som kräver starkare ljus.

Ämnen i artikeln
Andra läser just nu
Mer från: Nyheter
Mer från Läget