Piggare elever på modersmålsundervisningen

Nu finns ett förslag som ska göra att elever som pluggar ämnet modersmål inte är lika trötta eller behöver välja bort fritidsaktiviteter. Nihad Bunar är utredaren till ett förslag som ska göra att modersmål får garanterad undervisningstid.

Modersmål ges nu oftast utanför skoldagen och Nihad Bunar påpekar konsekvenserna i ett pressmeddelande.

– Trötta elever med konkurrerande fritidsaktiviteter och en generell uppfattning om att ämnet inte är lika viktigt som andra skolämnen, säger Nihad Bunar.

Utredningen konstaterar även att ämnet inte prioriteras trots att modersmålsundervisningen påverkar studierna positivt. Men med de nya förslagen som nu överlämnats till regeringen ska modersmålet knytas närmare den övriga undervisningen. Antalet elever med samma modersmål ska heller inte få påverka rätten att delta i modersmålsundervisningen.

Mer från Läget