Parkeringsförbud och hastighetsbegränsningar på elsparkcyklarna

Miljövänliga fenomenet ska nu förvisas från vissa platser i Stockholm.
Miljövänliga fenomenet ska nu förvisas från vissa platser i Stockholm.

Elsparkcyklarna har tagit Stockholm med storm sedan dem infördes sommaren 2018. De finns överallt. Men nu ska Stockholms stad inom kort teckna avtal som begränsar hastigheten och parkeringen av dem i delar av innerstan, säger trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP)

Idén var ursprungligen att införa ett fossilfritt och hållbart transportmedel för att minska bilanvändningen i Stockholms innerstad. Elsparkcyklarna fick en stor genomslagskraft, de kunde ses användas och stå parkerade överallt.

Men nu ska det införas striktare regler för användandet av elsparkcyklarna, säger trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) till Dagens Nyheter samtidigt som han förhåller sig positiv till grundidén.

– Nya fossilfria transportmedel som underlättar stockholmarnas mobilitet är något positivt. Vi ser hur elsparkcyklarna snabbt har blivit populära bland stockholmarna. Samtidigt har vi sett att det finns utmaningar och problem med el-scootrarna, inte minst i hur de har stått parkerade och hur snabbt de har körts på trängre utrymmen, säger han.

Vill införa hotspots

Stockholms stad vill istället införa hotspots, det vill säga platser där man får lämna och hämta elsparkcyklarna. Per Eriksson som är en frekvent användare av elsparkcyklarna ställer sig dock kritisk till det. Eriksson började använda cyklarna från första början för bekvämligheten och flexibiliteten, vilket han säger till Läget att han tror skulle försvinna med införandet av hotspots.

– Hela grejen bygger på ”grab and go”, vilket skulle försvinna med hotspots. I slutändan kommer nog inverkan på användandet av elsparkcyklarna bero på hur tätt det är mellan dessa hotspots. Man använder elparkcyklarna för att man vill ta sig någonstans utan att gå till fots, vilket faller om man måste gå till en hotspot för att hämta en elsparkcykel, sedan parkera den vid en annan hotspot och gå därifrån till sin slutdestination.

Förstår du varför man inför parkeringsförbud och hastighetsbegränsningar i Stockholms innerstad på utvalda platser?

– Både ja och nej. Jag har viss förståelse att man från stadens sida vill begränsa möjligheten till att parkera sparkcyklarna på vissa ställen. Dock tror jag att man istället kan förvänta sig ganska stora ansamlingar av parkerade sparkcyklar i utkanten av de förbjudna områdena vilket säkerligen kommer att uppfattas som problematiskt, säger Eriksson.

Hastighetsbegränsningarna på folktäta platser

Hastighetsbegränsningarna på elsparkcyklarna kommer att finnas på mer folktäta platser i innerstan, såsom Drottninggatan, Biblioteksgatan, Götgatan och i Gamla Stan. På dessa platser kommer elsparkcyklarna att begränsas till 6 kilometer i timmen via GPS-teknik, så kallad geofencing. Enligt Helldén (MP) tar man denna riktning för att man haft problematik med folk som kör i för hög fart och riskerat att skada gångtrafikanter på dessa folktäta platser.

Idag finns cirka 2000 elsparkcyklar på Stockholms gator, vilket förväntas blir mer då fler av företagen har utlyst att man ska expandera sina utbud av elsparkcyklar i Stockholm.

Elsparkscykelsföretagen VOI och LIME har sökts för kommentar utan svar.

Mer från: Nyheter
Mer från Läget