Pappan åtalas för mord – arbetet med lex Tintin fortsätter

Pappan åtalas för mordet på åttaåringen i Luleå i januari. Nu kräver nätverket lex Tintin en lagstiftning i barnens namn.

– Barn har alltid rätt till föräldrar men föräldrar har inte alltid rätt till barn, säger socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall (M).

Ljusmanifestation i Luleå för åttaåringen i januari. I samband med manifestationen går ett fackeltåg från socialförvaltningen i staden till tingsrätten.
Ljusmanifestation i Luleå för åttaåringen i januari. I samband med manifestationen går ett fackeltåg från socialförvaltningen i staden till tingsrätten.

Söndagen 8 januari hittades en åttaåring död i en bostad i Luleå. Hans pappa åtalas idag för mord. Det hela uppdagades efter att sonen skulle umgås med sin pappa i två timmar och mamman larmat polisen när han inte kom hem igen.

Efter föräldrarnas skilsmässan 2015 hade mamman ensam vårdnad om barnet. Men en prövning i domstol före jul gav pappan rätt att spendera ett par timmar med honom varannan vecka.

De kräver förändring

Omgivningen har reagerat starkt efter nyheten om det förlorade barnet. Nu kräver pojkens familj och nätverket lex Tintin, efter pojkens smeknamn, en ny lagstiftning. En lex Tintin, för att inte fler barn ska gå samma, tragiska öde till möte. Lex-lagstiftningarna ska skapa trygga och säkra förhållanden för personer inom omsorgsverksamheter, samt skydda mot lidande och missförhållanden.

Även om det är ovanligt att det går såhär långt, befinner sig många barn idag i liknande situationer som pojken innan sin död. Skadorna syns inte alltid utanpå men kan påverka måendet.

Barn har alltid rätt till föräldrar men föräldrar har inte alltid rätt till barn

Arbetet med lagförändringen består av flera delar. Det pågår parallellt i flera olika departement i regeringskansliet. Enligt socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall (M) är lex Tintin en väldigt starkt prioriterad fråga. Det handlar om att lyfta barnet som sin egen rättighetsbärare.

– Det betyder att barnets rättigheter ska gå före vårdnadshavarens. Barn har alltid rätt till föräldrar men föräldrar har inte alltid rätt till barn, säger socialtjänstministern.

Vi kallar det för tvångsumgänge, paradoxen att samhället säger att personen är så farlig att du inte kan bo kvar i ditt egna hem men du måste ändå träffa förövaren

Barnen tvingas träffa sin förövare

Många kvinnor, liksom pojkens mamma, kommer till skyddad boende med sina barn. Ungefär en tredjedel av de barnen träffar fortfarande båda sina föräldrar, enligt Unizon som är ett riksförbund för över 130 kvinno-, tjej- och ungdomsjourer från hela landet.

– Vi kallar det för tvångsumgänge, paradoxen att samhället säger att personen är så farlig att du inte kan bo kvar i ditt egna hem men du måste ändå träffa förövaren, säger Olga Persson, ordförande i Unizon, till Aftonbladet.

Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall (M).
Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall (M).

Bristande utredningar

Flera orosanmälningar har de senaste åren gjorts om pappan, bland annat från pojkens skola. Under förhandlingen i december, som var den sista i vårdnadstvisten, uttryckte mamman en stark oro för att pappan skulle föra bort barnet utomlands.

Trots tidigare ingripande av polis när en konflikt eskalerat, berättelser om psykiskt våld och en vädjan om att umgänget inte skulle ske utan övervakning bestämde tingsrätten att pappan skulle få träffa pojken ensam. Jämställdhetsmyndigheten har efter en kartläggning av vårdnadstvister kritiserat att barn inte kommer till tals i utredningar som denna.

Pappan ska enligt en mindre rättspsykiatrisk undersökning ha lidit av en allvarlig psykisk störning då mordet skedde.

Ny proposition

Något av det mest konkreta i arbetet med lex Tintin är det förslag, kallad proposition, som regeringen presenterar inom några veckor. Allra senast innan slutet av maj. Regeringen beslutar då om propositionen som sen behandlas i riksdagens utskott. Slutligen tas ett beslutet om lagändring genom omröstning i kammaren.

Propositionen är kopplad till skyddat boende.

– Förslaget innebär en ökad möjlighet för socialtjänsten att skydda just de medföljande barnen, vars mamma får skyddat boende, säger socialtjänstministern Camilla Waltersson Grönvall (M).

Ett barn till en mamma som flyr undan misshandel eller andra situationer i hemmet är idag endast medföljande och saknar egna rättigheter och beslut.

– På så sätt kommer man kunna begränsa barnets umgänge med en våldsam vårdnadshavare och besluta om att hemlighetshålla barnets vistelseort för den här vårdnadshavaren, förklarar socialtjänstministern.

Hennes bedömning är att propositionen kommer att gå igenom.

Ljusmanifestation i Luleå för åttaåringen i januari.
Ljusmanifestation i Luleå för åttaåringen i januari.
Ämnen i artikeln
Mer om: Lex Tintin
Mer från: Krim
Mer från Läget