Pandemin sätter spår i svenska myndigheters utsläpp

Naturvårdsverkets rapport visar att myndigheters utsläpp från tjänsteresor har ökat efter pandemin, men är fortfarande lägre än innan restriktionerna.
– Resultaten 2022 kan ha påverkats av en pandemieffekt, men det är positivt att det än så länge ligger lägre än 2019, säger Jannica Häggbom på Naturvårdsverket.

Naturvårdsverkets rapport presenterar hur svenska myndigheter arbetar för att minska sin klimatpåverkan.
Naturvårdsverkets rapport presenterar hur svenska myndigheter arbetar för att minska sin klimatpåverkan.

I början av förra året hävdes covidrestriktionerna och enligt Naturvårdsverket är det tydligt att resandet då tog fart igen. Koldioxidutsläppen från tjänsteresor uppgick samma år till cirka 91 000 ton, vilket var fem gånger mer än 2021. Men utsläppen var trots ökningen 35 procent lägre än 2019, året innan pandemin.

Ny trend efter pandemin

Myndigheterna ska enligt uppdraget presentera hur de arbetar för att ta tillvara erfarenheter av vad pandemin inneburit när det kommer till minskade utsläpp. Många konstaterar att det skett en förändring där digitala möten har kommit att bli ett förstahandsval. Det går hand i hand med målet om att minska koldioxidutsläppen från tjänsteresor med 25 procent till år 2025.

– Att rapportera och utveckla arbetssätt för digitala möten är viktiga steg i arbetet med att nå de nationella miljömålen, fortsätter Jannica Häggbom.

Rapporten visar dock att det finns utmaningar, till exempel att anpassa lokaler och utveckla teknisk kompetens. Bland möjligheterna lyfts att digitala möten minskar kostnaderna och gör att fler, både nationellt och internationellt, kan delta.

Ämnen i artikeln
Mer från: Klimat
Mer från Läget