Pandemin kan göra att priserna i kollektivtrafiken minskar

Pandemin har gjort att människors resande i kollektivtrafiken har minskat. När färre människor åker kollektivt kan det vara nödvändigt att se över priserna.

Foto: TT

Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, har utfört en undersökning av hur pandemin har påverkat människors resvanor och hur det kommer påverka kollektivtrafiken efter pandemin.

Undersökningen har kunnat visa att i och med rekommendationerna att arbeta hemma och att undvika kollektivtrafiken har resandet minskat. När allt fler aktiviter utförs digitalt har behovet att köpa månadskort eller liknande i kollektivtrafiken som tidigare varit nödvändigt inte funnits. VTI tror att denna trend kommer att hålla i sig även efter pandemin.

En av forskarna vid VTI, Jonas Ihlström, förklarar för TT att kollektivtrafiken är en högrisk miljö just nu under pandemin. Detta har gjort att förtroendet för kollektivtrafiken bland resenärerna har minskat. Det kan bli en utmaning för efter pandemin för de regionala kollektivtrafikföretaget att vinna tillbaka resenärernas förtroende.

Ett sätt att kunna vinna tillbaka kundernas förtroende, men även att möta kundernas behov är att kollektivtrafiken ser över sina prismodeller.

Ämnen i artikeln
Andra läser just nu
Mer från Läget