Oljekollaps kan leda till fler jobb

Det amerikanska oljefallet är en bieffekt av coronakrisen. Enligt Greenpeace är detta ett bevis på nödvändig omställning – att övergå till ett mer fossilfritt samhälle kommer också ge fler arbetsmöjligheter.

Oljekrisen kan innebära en ny omställning, och nya arbetsmöjligheter.
Oljekrisen kan innebära en ny omställning, och nya arbetsmöjligheter.

Under veckan har priset på amerikansk råolja sjunkit till historiskt låga priser. Ett fat olja ligger på närmare minus 40 dollar. Producenternas lager är överfulla och de är nu villiga att betala för att bli av med oljan.

Thina Saltvedt, oljeanalytiker på Nordea, säger att fallet går att koppla till coronakrisen och att oljeanvändningen minskat. Oljeproducenterna står med fulla lager och det finns inga köpare, enligt DN.

Även Markus Mattisson förklarar att raset beror på minskad efterfrågan och svårigheter att upprätthålla produktionen i sjukdomstider.

Den olja som nu sjunkit drastiskt i pris används främst för att tillverka bensin och är ett bevis på att coronakrisen fått ännu en effekt – miljöförstörande utsläpp har minskat.

– För att detta ska bli långsiktigt hållbara utsläppsminskningar och inte en tillfällig nedgång måste de stora stimulanspaketen för att få ekonomin på fötter igen vara inriktade på samhällsomställning, säger Mattisson.

På frågan om vad den rådande oljesituationen kan ha för betydelse för framtiden svarar Mattisson att det finns stora arbetsmöjligheter i den nödvändiga omställningen.

– Infrastruktursatsningar som leder till ökade elektrifiering, smarta elnät med lagringskapacitet, utveckling av lantbruket till mer resilient och regenerativt, skydd och förvaltning av ekosystem på land och till havs, för att nämna några områden som både är i behov av medel för omfattande åtgärder och har stort arbetsskapande potential.

Det instabila oljepriset som svängt rejält de senaste veckorna visar, enligt Mattisson, på behovet av en ekonomi bortom det fossila.

– Det visar vad ekonomer länge sagt: Att fossilinvesteringar är riskabla och ju högre exponering mot fossiler, desto större sårbarhet. Det bästa för dessa ekonomier är att stödja de arbetare och familjer som är beroende av denna typ av arbeten så att de genom vidareutbildning kan hitta långsiktigt stabil försörjning.

Ämnen i artikeln
Andra läser just nu
Mer från: Nyheter
Mer från Läget