Olika betyg för samma prestation

Gymnasieskolorna har fortfarande inte samma krav för samma betyg. Om du går i en högpresterande skola är risken för lägre betyg större.

Skolverket har kommit med en ny rapport. Den visar att inte mycket har hänt de senaste åren, skillnaden i betygsättning är fortfarande stora i landet. Samma prestation betygsätts olika beroende på gymnasieskola.

Förklaringen

Förklaringen till detta säger Skolverket vara att betyg sätts utifrån skolans genomsnittliga prestationsnivå. Det betyder att om du går på en högpresterande skola riskerar du att därav få lägre betyg. En annan förklaring är att friskolor tenderar att vara mer frikostiga med höga betyg jämfört med kommunala skolor. Den här anledningen är dock inte betydande.

Rapporten visar på en aning skillnad i betygsättningen till fördel för tjejer och utrikesfödda. I det stora hela verkar lärarna sätta betyg utan att ta någon som helst hänsyn till elevernas bakgrund.

Skyll inte på lärarna

För att komma åt problemet ska vi enligt skolverket inte skylla på lärarna. Istället behöver de få bättre förutsättningar att ge en rättvis bedömning. Idag är det svårt för lärarna att göra en gemensam tolkning av betygskraven. För att betygen ska delas ut mer rättvist över landet krävs att systemet ändras, till exempel att de nationella proven blir av större vikt i slutbetyget.

Källa: TT

Ämnen i artikeln
Andra läser just nu
Mer från: Nyheter
Mer från Läget