Ökade bidrag kritiseras för att inte nå ut

Barnfamiljerna är en av grupperna som regeringens vårbudget ska satsa på, enligt finansminister Elisabeth Svantesson (M). Därför höjs nu bostadsbidraget. Men höjningen kritiseras för att vara för låg.

– Tar man hänsyn till de ökade matpriserna är tilläggsbidraget för litet, säger Christina Olsson, generalsekreterare för föreningen Sveriges Makalösa Föräldrar (SMF).

Christina Olsson, Sveriges Makalösa Föräldrar (SMF)
Christina Olsson, Sveriges Makalösa Föräldrar (SMF)

Under coronapandemin införde regeringen ett tillägg till bostadsbidraget. Det syftade till att stötta ekonomiskt utsatta barnfamiljer. I juni i år skulle bidraget egentligen upphöra, men nu väljer regeringen att såväl höja som förlänga det till årsskiftet.

Finansminister Elisabeth Svantesson (M)
Finansminister Elisabeth Svantesson (M)

135 000 hushåll påverkas

Det finns två grupper som får ta del av bostadsbidraget: barnfamiljer och personer mellan 18 och 29 år utan barn. Sammanlagt beräknas detta vara 135 000 hushåll där den klart dominerande gruppen är barnfamiljer.

Tilläggsbidraget har tidigare legat på 25 procent av bostadsbidraget, den andelen höjer regeringen nu till 40 procent. För en barnfamilj innebär det en inkomstökning på knappt 800 kronor i månaden.

Inte tillräckligt

Regeringen menar att bidraget kommer att hjälpa barnfamiljer som riskerar att inte kunna betala sina boendekostnader. Dessutom kommer barnens situation att förbättras när föräldrarnas inkomst ökar.

Men kritiker menar att tilläggsbidraget inte är tillräckligt. Livsmedelspriserna har ökat mer än tilläggsbidragets storlek vilket gör att utsatta barnfamiljer inte får tillräcklig ekonomisk stöttning. Hyresgästföreningens chefsekonom, Martin Hofverberg, vill införa en “hyresakut”.

–Regeringens åtgärder är inte tillräckliga. Därför vill vi införa en “hyresakut”, där vi berättigar fler grupper att ta del av bidraget, säger han till Läget.

Martin Hofverberg, chefsekonom för Hyresgästföreningen
Martin Hofverberg, chefsekonom för Hyresgästföreningen

I dag finns inkomstgränser för när man har rätt till bidraget. Denna gräns vill Hyresgästföreningen dubblera, så att fler kan få ekonomisk stöttning.

–Genom “hyresakuten” kommer fler klara av de ökade priserna, säger Martin Hofverberg.

Ämnen i artikeln
Mer från Läget