Nytt kommunsamarbete för att åtgärda Stockholms dåliga vattenmiljö

Tjänstemän från flera kommuner i Stockholms innerskärgård har under många år försökt starta ett regionalt samarbete för att förbättra länets vattenmiljö. Men politikerna har inte nappat, förrän nu.

Stockholms ström, eller Strömmen, är en av platserna där man ska förbättra vattenkvalitén.
Stockholms ström, eller Strömmen, är en av platserna där man ska förbättra vattenkvalitén.

Flera kommuntjänstemän i Stockholms län har försökt få länsstyrelsen, regionplanekontoret och Svealands Kustvattenvårdsförbund att ta det samordnande ansvaret för miljöarbetet i Stockholms innerskärgård.

Läget har talat med en tjänsteman som har insyn i Svealands Kustvattenvårdsförbunds arbete:

– Varför de regionala aktörerna inte velat ta i det här vet jag faktiskt inte. När det gäller Svealands Kustvattenvårdsförbund så är det även där politiker som fattar besluten. Politikerna som styr har helt enkelt bestämt att man inte skulle ägna sig åt åtgärdsarbete, utan bara undersökningar, säger hen.

Politikernas inställning har ändrats sedan dess. Svealandskustdagen inföll i fredags, och den första programpunkten handlade om ett nytt samarbete mellan Danderyd, Nacka, Lidingö, Solna och Stockholm.

Kommunerna ska ta fram en plan med åtgärder för vattenområdena Lilla Värtan, som ligger mellan Lidingö och Stockholm, och Stockholms ström - som binder samman Mälaren med Östersjön.

Vattenmyndigheten för norra Östersjön har bestämt lägstanivåer för vattenkvaliteten i de två områdena som samarbetet gäller. Dessa ska vara uppnådda senast år 2027.

Katarina Forslöw, projektledare för samarbetet och tjänsteman vid Vattenmiljöenheten i Stockholm tror att den tidsplanen är svår att hålla.

- Vi är lite skeptiska till det. Det är tröga system, och åtgärdstakten skulle behöva öka. Det är höga ambitionsnivåer men svårt att genomföra på så kort tid, säger hon när Läget frågar under Sveakustdagens livesändning.

Ämnen i artikeln
Mer från: Nyheter
Mer från Läget