Nytt fiskeförbud efter ål

Mellan den 1 november 2018 och 31 januari 2019 blir det förbjudet att fiska ål i svenska kustområden. Forskare Håkan Wickström förklarar varför.

Beståndet av ål i våra naturvatten nere på tio procent av vad det var på 70-talet, säger forskar Håkan Wickström.
Beståndet av ål i våra naturvatten nere på tio procent av vad det var på 70-talet, säger forskar Håkan Wickström.

Fiskeintresserad? Nu kommer nytt fiskeförbud. Mellan den 1 november 2018 och 31 januari 2019 blir det nämligen förbjudet att fiska ål i svenska kustområden. Varför? Den europeiska ålen klassas som akut hotad.

Hela 95% av invandringen av ålyngel har fallit bort, berättar forskare Håkan Wickström. Därför är beståndet i våra naturvatten nere på tio procent av vad det var på 70-talet.

- Många forskare i Europa som försöker få varför det hänt, och det finns inget enkelt svar. Men det finns ett tretal huvudorsaker man brukar lyfta fram, säger Håkan Wickström.

Först och främst finns det ett för hårt fiske på alla stadier - det vill säga de olika åldersstadierna i ålens liv. Den andra minst lika viktiga anledningen, speciellt i Sverige, är att vi har så mycket vattenkraft.

- Det blir ett vandringshinder för ålarna. Ynglen som vill vandra upp i sötvatten inte kommer upp, utan stoppas av ett antal dammar och kraftverk. När de vuxit upp riskerar de också att fastna i stubiner, där de kan skadas eller hackas i bitar, säger Håkan Wickström.

Ålen är en av våra mest eftertraktade matfiskar, och har haft stor betydelse för fiske historiskt sett.
Ålen är en av våra mest eftertraktade matfiskar, och har haft stor betydelse för fiske historiskt sett.

För hårt fiske och vattenkraft är alltså två huvudanledningar till varför ålens situation ser ut som den gör idag. Men även miljögifterna i havet spelar roll.

- Ål är en fisk som lever länge och är fet, och därför hinner samla på sig mycket miljögifter. Förmodligen stör det deras produktion. De får inte lika mycket ungar, och orkar inte alltid simma tillbaka till Sargassohavet. Det kan också vara så att transporten med golfströmmen just nu inte är optimal. Och det ihop med de andra faktorerna blir för mycket för ålen.

Varför är ålen viktig?

- Den är en del av den biologiska mångfalden, och därför behövs den. Sen är det en eftertraktad matfisk som historiskt sett haft stor betydelse för fisket, ofta i kombination med fiske av andra feta fiskar.

Det är EU:s fiskeministrar som fattat beslutet om de nya reglerna, men det finns undantag för förbudet. Fiske efter ål som är mindre än 12 centimeter, fiske efter ål i Medelhavet eller fritidsfiske efter ål är fortfarande tillåtet.

Andra läser just nu
Mer från: Nyheter
Mer från Läget