Ny studie visar att utrikesfödda i Sverige får jobb snabbare jämfört med EU

SCB har släppt en ny undersökning som visar att utrikesfödda i Sverige får sitt första jobb snabbare än samma grupp i EU. Samtidigt som en annan rapport visar att arbetslöshet är mer utbredd bland utrikesfödda än inrikesfödda i Sverige.

Arbetssökande vid receptionen på Arbetsförmedlingen i Malmö.
Arbetssökande vid receptionen på Arbetsförmedlingen i Malmö.

Rapporten undersöker möjligheten till jobb mellan utrikes- och inrikesfödda på arbetsmarknaden. Studien gör en jämförelse mellan jämför grupperna i Sverige och EU under 2021.

Resultatet visar att utrikesfödda som söker sitt första jobb i Sverige får det snabbare än inom EU. Men enligt SCB kan detta resultat påverkas av att de medverkande från Sverige är folkbokförda här. Medan de som deltog i studien från andra EU-länder intervjuades utifrån området de var bosatta i.

Skillnad mellan utrikes- och inrikesfödda

Skillnaden i arbetslöshet bland utrikesfödda jämfört med inrikesfödda är mycket större än genomsnittet inom EU-länderna. I Sverige var siffrorna för arbetslöshet mellan utrikesfödda och inrikesfödda 4,4 procent respektive 18,4 procent. I EU var skillnaden mellan utrikes- och inrikesfödda betydligt lägre, 4,8 procent respektive 8,6 procent.

Flera faktorer

Deltagarna fick också svara på frågor om hur olika faktorer spelar roll i möjligheterna till jobb. Fler upplever att språket är ett större hinder för jobbsökande i Sverige än inom EU. Utbildning verkar också påverka ens förutsättningar på arbetsmarknaden. Gruppen med föräldrar utan gymnasieutbildning är arbetslösheten högre än gruppen med föräldrar med gymnasieutbildning.

Ämnen i artikeln
Andra läser just nu
Mer från Läget